Latvijas pilsoniskā aliance
 • Konsultācija risinājumiem bēgļu uzņemšanas jautājumu koordinēšanai Latvijā 2015

  Konsultācija risinājumiem bēgļu uzņemšanas jautājumu koordinēšanai Latvijā 2015
  26.10.2015. Nordic Club House, Kalēju iela 3, notiks pilsoniskās sabiedrības, biedrību un nodibinājumu, aktīvu cilvēku Konsultācija risinājumiem bēgļu uzņemšanas jautājumu koordinēšanai Latvijā 2015. Aicināti piedalīties nevalstisko organizāciju, valsts pārvaldes institūciju pārstāvji un iedzīvotāji tie, kuri vēlas un var sadarboties atbalstam bēgļu uzņemšanai Latvijā.   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 13.10.2015 - 11:35
 • Praktiskais darbs Valdības un NVO sadarbības memoranda padomē

  09.10.2015. notika memoranda padomes NVO pārstāvju un Valsts Kancelejas vadītāja M.Krieviņa tikšanās, kurā puses plānoja savstarpējo sadarbību un iezīmēja risināmo jautājumu loku, kas risināms jaunajā memoranda padomes sasaukumā. Puses vienojās, ka sadarbība tiks strukturēta trīs lielākos blokos, kurā katrā būs konkrēti jautājumi, kas tiks risināti. Pirmais bloks: Valsts un NVO konstruktīvas sadarbības nodrošināšana, saskaņā ar memorandu, risinot NVO sektoram nozīmīgus jautājumus   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 12.10.2015 - 13:31
 • Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indekss

  Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indekss
  13.10.2015. Latvijas Pilsoniskā alianse rīko ikgadējo pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indeksa Latvijā apspriešanu, lai apkopotā veidā to iesniegtu United States Agency for International Development (USAID) pasaules pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indeksam, kurā parāda pilsoniskās sabiedrības sasniegumus un izaicinājumus pasaulē. Šogad indeksa vērtēšanā piedalīsies kopumā desmit eksperti no NVO vides un valsts pārvaldes un pašvladību institūcijām   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 12.10.2015 - 10:11
 • NVO iespējas struktūrfondos

  Latvijas Zaļā Kustība sadarbībā ar eLPA uzsākusi konsultācijas ar Valsts Kanceleju un Finanšu ministriju saistībā ar NVO iespēju paplašināšanu saistība ar struktūrfondu apguvi. 08.10.2015. notika tikšanās M.Krieviņa (Valsts Kanceleja) vadībā un puses vienojās par šādiem aspektiem: 1) 2016. gadam izstrādājot apmācību sarakstu, tiks vairāk uzmanības veltīts, apzinot NVO, kas iesaistīti struktūrfondu uzraudzības procesā apmācību vajadzību apzināšanai un organizēšanai   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 12.10.2015 - 10:10
 • Reģionāls seminārs par latviešu diasporas organizāciju savstarpējo sadarbību un labo praksi

  Reģionāls seminārs par latviešu diasporas organizāciju savstarpējo sadarbību un labo praksi
  17.10.-18.10.2015. Luksemburgā, notiks reģionāls seminārs par latviešu diasporas organizāciju savstarpējo sadarbību un labo praksi. Semināru rīko asociācija «Luksemburga – Latvija» ar mērķi atklātā un neformālā darba gaisotnē, apspriest NVO darbībā pieredzētos izaicinājumus un izmēģinātos risinājumus. Ar savu redzējumu dalīsies arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 12.10.2015 - 10:09
 • TM darba grupas valsts drošības jautājumos aktualitātes

  08.10.2015. Tieslietu ministrijā notika darba grupas sanāksme par grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā. Sanāksme tika rīkota, jo 2015.gada 30.septembra NVO un MK sadarbības Memoranda padomes sēdē neviena no Tieslietu ministrijas piedāvātajām atbildīgajām institūcijām (Ģenerālprokuratūra, Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija), kas varētu ierobežot vai apturēt Latvijas valstij nelojālu organizāciju darbību, neguva padomes locekļu atbalstu   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 12.10.2015 - 10:05
 • Notiks jauniešu daiļrades starptautiskais festivāls „Baltijas un Ukrainas rītausmas”

  Notiks jauniešu daiļrades starptautiskais festivāls „Baltijas un Ukrainas rītausmas”
  23.10.-25.10.2015. Rīgā norisināsies jauniešu daiļrades starptautiskais festivāls „Baltijas un Ukrainas rītausmas”. Festivālā pulcēsies ukraiņi no Latvijas, kā arī viesi no Ukrainas, Slovēnijas, Igaunijas un Lietuvas. Festivāla apmeklētājiem būs iespēja iepazīt ukraiņu kultūru, valodu un tradīcijas. Tā mērķis ir iepazīstināt ar ukraiņu tautas tradīcijām, veicināt identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, sekmēt tradīciju un folkloras attīstību, kā arī tās popularizēt Lasīt vairāk »
  • publicēts: 12.10.2015 - 10:02
 • Vecticībnieku kultūras dienas

  05.10.-07.10.2015. projekta “Vecticībnieku kultūras dienas” („Vecticības grāmatniecība”) ietvaros sadarbībā ar biedrību «Latvijas Pilsoniskā Alianse», Ivana Zavoloko vecticībnieku biedrību un Baltijas Starptautisko akadēmiju notiks lekciju kursi kirilisko grāmatu iespiešanas vēsturē un arheogrāfijā (pirma sesija). Lekciju kursus vadīja vēstures zinātņu doktore, profesore, Maskavas Valsts universitātes Arheogrāfiskās grupas dibinātāja un vadītāja, Irina Pozdejeva (Maskava, Krievija) Lasīt vairāk »
  • publicēts: 12.10.2015 - 09:58
 • Seminārs par videi draudzīgiem pasākumiem Rīgā

  Seminārs par videi draudzīgiem pasākumiem Rīgā
  13.10.2015. no plkst. 16.00 līdz 20.00 Latvijas Kultūras akadēmijā biedrība “homo ecos:” aicina piedalīties seminārā par videi draudzīgu pasākumu organizēšanu. Pasākumu apmeklēt aicināti augstskolas studenti un mācībspēki, Latvijas pašvaldību kultūras iestāžu pasākumu organizētāji, biznesa sektora un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kā arī ikviens interesents. Ierobežoto vietu dēļ, lūdzam pieteikties savlaicīgi, izmantojot pieteikšanās formu   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 12.10.2015 - 09:48
 • Šī ir Labo darbu nedēļa 2015

  Šī ir Labo darbu nedēļa 2015
  Labdarības organizācija Palīdzēsim.lvjau septīto gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa” – nedēļu, kad īpaši aktīvi darām labus darbus gan paši, gan mudinām to darīt arī citus. „Labo darbu nedēļa 2015” ievada gatavošanos Latvijas valsts simtgadei un tiek organizēta sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteju un Izglītības un zinātnes ministriju. “Labo darbu nedēļā” pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 12.10.2015 - 09:47