Latvijas pilsoniskā aliance
 • Uzņēmēji biedrību bazārā diskutēs par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām

  Uzņēmēji biedrību bazārā diskutēs par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām
  26.10.2017. Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) aicina uz Biedrību un nodibinājumu bazāru (BNB) – pasākums, kurā neformālā gaisotnē sarunāsies, iepazīsies un meklēs labākos risinājums starpnozaru sadarbībai Latvijas nevalstiskās organizācijas, pilsoņu iniciatīvas un uzņēmēji. BNB notiks jau otro gadu un tiks dalīts dažādās tematiskajās sesijās. Bazārs sāksies ar meistarklasi par pārdošanas metodēm, ar kurām iepazīstinās biznesa treneris. Nevalstisko organizāciju pārstāvji bazāra ievadpasākumos -  Biedrību un nodibinājumu brančs, atzina, ka tieši pārdošanas plāna veidošana, tehnika un sākšana, ir tās jomas ar kurām organizāciju pārstāvji nav pazīstami un labprāt uzzinātu vairāk Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 10:39
 • Rīgas Konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos

  12.10.2017. notika pirmā Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos (Konsultatīvā padome) sēde.  Sēdē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju Eiženiju Aldermani atkārtoti ievēlēja par Konsultatīvās padomes priekšsēdētāju, bet par vietniekiem – Ilze Meilande, kas ir Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja, un Kristīne Zonberga no biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse”.Sēdē Konsultatīvā padome tika iepazīstināta ar pētījuma „Sabiedrības integrācija Rīgā” pirmajiem rezultātiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 10:32
 • Latvijas valsts simtgades pašvaldību koordinatoru seminārs

  Latvijas valsts simtgades pašvaldību koordinatoru seminārs
  12.10.2017. Latvijas valsts simtgades pašvaldību koordinatori un notikumu veidotāji no visas Latvijas tikās, lai pārrunātu Latvijas valsts simtgades svinību plānu, nozīmīgākos pasākumus, kā arī, lai dalītos ar īstenoto aktivitāšu rezultātiem un iecerēm turpmāk. Seminārā piedalījās arī biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktora p.i. Kristīne Zonberga, kas dalījās pieredzē ar kampaņu “Mazais 100-gades pilsonis”. Kas ir kampaņa, kuras ietvaros nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu - pārstāvji dodas uz skolām, lai interaktīvi un saturīgi izglītotu jauniešus par sabiedrības līdzdalību Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 10:31
 • Konference “Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi"

  Konference “Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi"
  20.10.2017. notiks biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” rīkotā konference “Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi”. Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas izaicinājumi it īpaši aktualizējās šogad nodokļu politikas reformas ietvaros, kad tika pieņemti lēmumi, kas samazina nodokļu atvieglojumus uzņēmumu un fizisko personu ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām. Tāpat zināms, ka netiek plānots palielināt 2016.gadā izveidotā NVO fonda apjomu, un kopš 2016.gada no valsts budžeta vairs netiek piešķirts finansējums “Līdzfinansējuma programmai”, kas ļāva nevalstiskajām organizācijām piesaistīt trūkstošo finansējumu apjomīgu projektu ieviešanai ar starptautisko finansējumu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 10:30
 • Nevalstiskās organizācijas uzstāj uz sabiedrības iesaisti valsts budžeta veidošanā

  Nevalstiskās organizācijas uzstāj uz sabiedrības iesaisti valsts budžeta veidošanā
  11.10.2017. virkne nevalstisko organizāciju nosūtīja vēstuli augstākajām valsts amatpersonām un politiķiem, aicinot ievērot atklātības un labas pārvaldības principus valsts budžeta veidošanā. Nevalstiskās organizācijas norāda, ka sabiedrības strukturēta iesaiste valsts budžeta veidošanā ir nozīmīgs demokrātiskās līdzdalības princips, kas sasaucas ar Satversmes preambulā nostiprināto Latvijas valsts uzdevumu - gādāt par Latvijas tautas labklājību. Taču, vērtējot procesu, kādā ticis pieņemts 2018.gada valsts budžets, nevalstiskās organizācijas secina, ka nav pilnvērtīgi nodrošināts tas, ka budžeta pieņemšanas procesā būtu uzklausītas sabiedrības intereses un vajadzības Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 10:26
 • Biedrību un nodibinājumu ētikas kodekss

  Saskaņā ar NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes darba plānā 2017.gadam iekļauto 3.1.uzdevumu (Memoranda padomes darba plāns apstiprināts 2017.gada 24.maijā un pieejams Ministru kabineta tīmekļa vietnē), biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” sadarbībā ar Valsts kanceleju ir izstrādājusi Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksa projektu, kurš no 13.oktobra ir nodots publiskai komentēšanai. Šobrīd tiek saņemti un apkopoti priekšlikumi kodeksa redakcijai, un pēc tam turpināsies darbs pie redakcionālās precizēšanas Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 10:22
 • Saeimas Juridiskā biroja skaidrojums par valsts amatpersonas statusu

  Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” aicināja Saeimas Juridisko biroju sniegt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta skaidrojumu – vai šī likuma panta izpratnē biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kas ir koleģiālas konsultatīvas institūcijas locekļi, uzskatāmi par valsts amatpersonām. Līdz šim minētā likuma norma tiek interpretēta atšķirīgi dažādās valsts institūcijās, atšķirīgi interpretējot, vai koleģiālas konsultatīvas institūcijas locekļi pieņem lēmumu par publisko līdzekļu izlietošanu, vai nē. Īpaši strīdīgs jautājums ir par tādām komisijām kā Sabiedriskā labuma komisija un šobrīd plānošanās procesā Sociālā uzņēmuma komisija Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 10:18
 • NVO aicina Saeimu piešķirt papildus finansējumu sektoram

  11.10.2017. biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” savā un biedrības “Ascendum”, “Eiropas Kustība Latvijā”, “Sabiedrība par atklātību – Delna”, “Papardes zieds”, “Latvijas Lauku forums”, “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” un “Zemgales NVO centrs” nosūtīja vēstuli LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai ar aicinājumu, veidojot 2018.gada valsts budžetu, atbilstoši iepriekšējiem solījumiem paredzēt papildus finansējumu sabiedrības pilsoniskajai līdzdalībai un sadarbībai, kas tiks pārdalīts centralizēti, ar iepriekš noteiktiem, skaidriem kritērijiem, pārraudzības mehānismiem un nospraustiem rezultatīvajiem rādītājiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 10:15
 • Finanšu avoti. Valsts atbalsts.

  Finanšu avoti. Valsts atbalsts.
  Trīspadsmitais Jurista padoms ir veltīts valsts atbalstam nevalstiskajām organizācijām. Tiek izšķirts tiešais un netiešais valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām. Tiešais atbalsts ir: deleģējumi, dotācijas, subsīdijas, projektu konkursi, pakalpojumu iepirkšana, Nacionālais NVO fonds, Valsts Kultūrkapitāla fonds, deputātu kvotas, valsts kapitālsabiedrību ziedojumi. Netiešais atbalsts ir nodokļu atlaides un atvieglojumi, kurus: piemēro ziedotājiem - ziedotājiem tiek nodrošināta iespēja piemērot Uzņēmuma ienākumu nodokļa vai Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojumus Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 10:11
 • Aicina uz semināru „Mērķtiecības pamatprincipi”

  Aicina uz semināru „Mērķtiecības pamatprincipi”
  19.10.2017. plkst. 18:00 Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Kuldīgas jauniešu māju aicina piedalīties seminārā „Mērķtiecības pamatprincipi”, kas notiks Kuldīgas jauniešu mājā Jelgavas ielā 26! Semināru vadīs kuldīdznieks, grāmatas „Nebaidies” autors Āris Birze. Seminārs sniegs atbildes uz jautājumiem: Kāpēc sastādīt mērķus un kā to labāk izdarīt, kā vizualizēt mērķus, kā tiekties uz mērķiem un kā tos sasniegt, kādi var būt šķēršļi ceļā uz mērķi un kā šķēršļus pārvarēt. Pieteikšanās līdz 13.oktobrim Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 10:09