Latvijas pilsoniskā aliance
 • Jūnija Memoranda padomes sēde

  28.06.2017. notiks ikmēneša Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (turpmāk - Memoranda padome), kurā tiks skatīti vairāki Memoranda padomes darba plāna 2017.gadam punkti: 1) tiks prezentētas Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” prioritātes 2018.gadam, kuras izvirza NVO fonda stratēģiskās plānošanas komiteja; 2) tiks izskatītas konsultatīvo padomju vadlīnijas, ar mērķi izstrādāt vienotu un efektīvu mehānismu, kā nozaru ministrijas un valsts pārvaldes iestādes iesaista sabiedrības pārstāvjus konsultatīvajās padomēs Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 12:16
 • NVO fonda SPK vienojas par 2018.gada prioritātēm

  19.06.2017. notika Valsts budžeta finansētā NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas (turpmāk – SPK) sēde, kurā tika diskutēts par: 1) Par NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas nolikumu; 2) Prioritāro NVO fonda darbības virzieniem, darbības jomām un atbalstāmajām aktivitātēm 2018.gadā.  Par SPK nolikumu vienojās, ka nolikumu pieņems kā SPK iekšēju dokumentu, kas regulē SPK darba kārtību.  SPK kā NVO fonda prioritāros darbības virzienus 2018.gadā noteica: 1) darbības virziens “NVO darbības stiprināšana” – 80% no kopējā projektu iesniegumu konkursā pieejamā finansējuma Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 12:15
 • Jurista padoms organizāciju pamatjautājumos

  Jurista padoms organizāciju pamatjautājumos
  Sākot ar 10.04.2016. aptuveni divas reizes mēnesī biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” publicē Jurista padomu, kurā tiek skaidroti nevalstiskajām organizācijām un pilsoniskiem aktīvistiem biedrību un nodibinājumu juridiskie aspekti. Piektais Jurista padoms veltīts Sabiedriskā labuma statusam. Ar iznākušajiem Jurista padomiem var iepazīties šeit Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:54
 • “Satori” vasaras avīze Nr. 6 būs veltīta amerikāniskuma tēmai

  28.06.2017. plkst. 19:00 Mežaparkā, kultūrtelpā “Strops” notiks “Satori” vasaras avīzes Nr.6 atvēršanas pasākums, kurā būs iespējams iegūt arī “Satori” vasaras avīzes jaunākā numura pirmos eksemplārus. Jau sesto gadu pēc kārtas interneta žurnāls “Satori.lv” izdos “Satori” vasaras avīzi, šogad izdevuma tēma amerikāniskums visdažādākajās tā izpausmēs. “Satori” vasaras avīzi izdod biedrība “Ascendum”, drukā – “Dardedze Hologrāfija” Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:48
 • Kā vegānisku dzīvesveidu pārvērst efektīvā aktīvismā!

  Kā vegānisku dzīvesveidu pārvērst efektīvā aktīvismā!
  01.-02.07.2017. “Dzīvnieku brīvība” aicina uz Dr. Melānijas Džojas un Tobiasa Lēnārta divu dienu semināru “Center for Effective Vegan Advocacy” (CEVA) par dzīvnieku aizstāvību, efektīvu komunikāciju, kā arī ilgtspējīgu vegānisma veicināšanu ar informatīvām kampaņām. Seminārs notiks no plkst. 9.30 līdz 17.00 “Days Hotel Riga VEF” semināru zālē “City”.  Semināra laikā varēs apgūt: Kā vienkārši un efektīvi iepazīstināt ar vegānismu līdzcilvēkus. Kā reklamēt vegānismu un mērīt vegānisma “reklāmas” efektivitāti, izprotot vegānisma reklamēšanas nozīmi dzīvnieku aizstāvībā. Kā efektīvi komunicēt un “neizdegt” kā aktīvistam. Kā izvērtēt idejas un stratēģijas komunikācijā par un ap vegānismu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:47
 • Bērnu vasaras nometne “Džimbas drošības skoliņa”

  Katru vasaru “Centrs Dardedze” organizē nometnes bērniem vecumā no 5 līdz 9 gadiem. Nometne ilgst piecas dienas, kuru laikā bērni iegūst noderīgas zināšanas par personisko drošību attiecībās un internetā, piedalās izzinošos pārgājienos un darbojas tematiskajās darbnīcās. Bērnam tas būs aizraujošs piedzīvojums, kas dos vērtīgas zināšanas un prasmes drošākai ikdienai. Nometnes laikā bērni, praktiski darbojoties, iemācīsies par sevi pastāvēt nedrošās situācijās un labāk apzināsies sava ķermeņa robežas. Situāciju teātrī bērni vairāk uzzinās par drošām un draudzīgām attiecībām Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:46
 • Pieredzes apmaiņas brauciens uz saimniecībām Kurzemē

  06.07.2017. biedrība „Zemnieku saeima” aicina visus interesentus piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz trīs Kurzemes lauksaimniecības uzņēmumiem. Dienas gaitā būs iespēja iepazīties ar saimniekošanu piena lopkopības, aitkopības un cigoriņu audzēšanas, pārstrādes saimniecībās, kā arī apmeklēt Latvijas Lauksaimniecības muzeju Talsos. Pieteikšanās līdz 4.jūlijam pa tālruni: 67027044 vai rakstot: birojs@zemniekusaeima.lv. No Zemkopības ministrijas, Rīga, Republikas laukums 2 tiks nodrošināts transports Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:44
 • Piesakies Zero waste akadēmijas nodarbībām!

  Piesakies Zero waste akadēmijas nodarbībām!
  25.08.-20.10.2017. Ziemeļvalstu ministru padomes birojā Latvijā telpās Berga bazārā, Marijas ielā 13/3, Rīgā, homo ecos: aicina pieteikties “Zero waste akadēmijai”, kuras mērķis ir informēt, izglītot un iedvesmot pasākuma dalībniekus, lai veicinātu vietēju iniciatīvu rašanos Latvijā, kuru mērķis ir samazināt radīto atkritumu daudzumu. Katrā no piecām bezmaksas nodarbībā izglītojošus, iedvesmojošus stāstījumus sniegs nozares profesionāļi, būs dzirdami vietējo un ārvalstu uzņēmēju un aktīvistu pieredzes stāsti, kā arī būs praktiskā daļa Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:43
 • Kandavā noslēdzies 3. Latvijas Lauku kopienu parlaments „Visai Latvijai jādzīvo!“

  Latvijas Lauku foruma organizētajā 3. Latvijas Lauku kopienu parlamentā dalībnieki atbalstīja 10 būtiskākos virzienus lauku nākotnes attīstībai nākamajiem diviem gadiem, paužot nepieciešamību iekļaut vairākus punktus nākamajam Latvijas Nacionālajā attīstības plānam, Lauku attīstības programmai pēc 2020. gada, Reģionālajās attīstības pamatnostādnēm pēc 2019. gada, Sabiedrības virzītai vietējai attīstībā pēc 2020. gada, kā arī Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs pēc 2018. gada. Parlamenta dalībnieki rosinājuši Ministru kabineta un NVO memoranda padomei aktīvi rīkoties Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:42
 • Valsts iestāžu un NVO pārstāvji tiekas ar starptautiskās aizsardzības personām

  Valsts iestāžu un NVO pārstāvji tiekas ar starptautiskās aizsardzības personām
  Lai informētu par aktuālo situāciju bēgļu uzņemšanas un integrācijas jomā, kā arī klātienē atbildētu uz patvēruma meklētāju aktuālajiem jautājumiem, šā gada 20.jūnijā – Pasaules Bēgļu dienā – biedrība „Patvērums „Drošā māja”” sadarbībā ar Iekšlietu ministriju organizēja informatīvu tikšanos. Tajā piedalījās vairāk nekā 20 dažādu ministriju un iestāžu, kuru darbs saistīts ar personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanu un integrāciju Latvijā, pārstāvji Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:41