Latvijas pilsoniskā aliance
 • Pētījums par NVO sektoru 2015 ir klāt!

  Pētījums par NVO sektoru 2015 ir klāt!
  Latvijas Pilsoniskā alianses ar patiesu lepnumu nodod Jūsu ieskatam pētījumu “Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2015.” Latvijas Pilsoniskā alianse mērķtiecīgi un pēctecīgi veido pārskatu par nevalstisko organizācija (NVO) darbību un aktivitātēm Latvijā. 2015. gada pārskats par NVO sektoru Latvijā metodoloģijas ziņā ir identisks 2013. gadā veiktajam pārskatam. Pārskats tiek veidots, iegūstot un analizējot datus no vairākiem avotiem – gan primāros datus, nosakot konkrētus pētījuma uzdevumus, gan sekundāros datus – valsts un NVO uzkrātos Lasīt vairāk »
  • publicēts: 02.05.2016 - 13:05
 • Diskriminācijas novēršanas pasākumu ieviešana

  27.04.2016. eLPA pārstāvji piedalījās Labklājības saskaņošanas sanāksmē par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” īstenošanas noteikumi””. eLPA gan rakstiskā atzinumā, gan saskaņošanas sanāksmē norādīja, ka pasākuma mērķis pēc būtības ir cieši saistīts ar biedrību un nodibinājumu attīstītiem un sniegtiem pakalpojumiem, tādēļ MK noteikumiem ir jārada iespēja biedrībām un nodibinājumiem pretendēt uz pakalpojumu sniegšanu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 02.05.2016 - 13:02
 • Lielākais ziedojums eLPA vēsturē

  Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) izsaka lielu paldies Latvijas Kinoloģijas federācijai par līdz šim, eLPA pastāvēšanas vēsturē, lielāko ziedojumu NVO sektora pētniecībai!esam gandarīti, ka ticiet un atbalstiet mūs! Lasīt vairāk »
  • publicēts: 02.05.2016 - 13:02
 • Rīgas NVO grāmatzīme

  Rīgas NVO grāmatzīme
  Sākot ar 21.03.2015. trīs reizes mēnesī iznāks Rīgas NVO grāmatzīme, kurā tiek skaidrotas Rīgas pašvaldības līdzdalības, sadarbības un pakalpojumu iespējas, kuras tiek piedāvātas NVO un pilsoniski aktīviem cilvēkiem. Šonedēļ jau iznāk piektā grāmatzīme, iepriekšējās grāmatzīmēs tika aplūkotas sekojošas tēmas: Rīgas domes departamenti, Rīgas NVO nams, Rīgas jauniešu centrs "Kaņieris", Projektu konkursi Rīgas NVO un Rīgas domes e-portfelis. Iepazīsties ar Rīgas NVO grāmatzīmēm šeit Lasīt vairāk »
  • publicēts: 02.05.2016 - 11:41
 • Vairāk kā 60 NVO pārstāvju apguva jaunākās tehnoloģijas

  Vairāk kā 60 NVO pārstāvju apguva jaunākās tehnoloģijas
  Jau sesto gadu norisinājās Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) un Microsoft Latvia organizētais forums “NVO Tehnoloģiju laikmets 2016”.  Arī šogad forumā piedalījās dažādu jomu organizācijas, kuras interesējas par tehnoloģiju jaunumiem, kuri var noderēt nevalstisko organizāciju darbā (NVO). Foruma atklāšanā dalībniekus sveica Microsoft Latvia vadītājs Ēriks Eglītis, kurš klātesošos aicināja aktīvāk izmantot Microsoft programmatūru dāvinājuma programmu. “Kopš 2005.gada Microsoft ir dāvinājis programmatūru, piešķīris grantus un sniedzis cita veida atbalstu vairāk kā 200 organizācijām Latvijā. Esam gandarīti, ka varam reāli palīdzēt NVO samazināt izmaksas, kas saistītas ar programmatūras iegādi, kā arī atbalstīt vairākas labas vietējās iniciatīvas saistītas ar tehnoloģijas pratību Lasīt vairāk »
  • publicēts: 02.05.2016 - 11:19
 • Nepilngadīgie bez pavadības Latvijā

  Nepilngadīgie bez pavadības Latvijā
  Nepilngadīgo personu bez pavadības problemātika līdz šim tikusi maz pētīta, taču reaģējot uz migrācijas krīzes sekām, ES institūcijas un dalībvalstis sākušas apkopot datus, apzināt riskus un diskutēt par to, kādi mehānismi būtu ieviešami praksē risku novēršanai un problēmas atrisināšanai. 2015.gadā ES publicēja datus, kas atklāja šokējošu faktu - ik gadu Eiropā pazūd aptuveni 270 00 bērnu, tas ir, viens bērns ik pēc 2 minūtēm. Savukārt Eiropols, ES kriminālās izlūkošanas aģentūra, 2016.gada sākumā nāca klajā ar paziņojumu, ka līdz ar migrācijas krīzi Eiropā gada laikā ir pazuduši vismaz 10 000 ieceļotāju bērnu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 02.05.2016 - 11:16
 • Zilais karogs šogad plīvos 17 Latvijas peldvietās un 2 jahtu ostās

  Zilais karogs šogad plīvos 17 Latvijas peldvietās un 2 jahtu ostās
  Starptautiskā Zilā karoga (ZK) žūrija ir izvērtējusi un apstiprinājusi pretendentus Zilā karoga saņemšanai 2016. gada sezonā. Ar Zilo Karogu Latvijā šogad ir apbalvota Engures Abragciema peldvieta, Daugavpils Stropu ezera peldvieta, Daugavpils peldvieta “Stropu vilnis”, Jēkabpils Radžu peldvieta, Bulduru, Dzintaru, Majoru, Dubultu un Jaunķemeru peldvietas Jūrmalā, Kuldīgas Mārtiņsalas peldvieta, Beberliņu peldvietu, Dienvidrietumu peldvietu un  Pludmali pie stadiona Liepājā, Limbažu Lielezera peldvieta, Rīgas Vakarbuļļu peldvieta, Saulkrastu Centra peldvieta un Ventspils pilsētas peldvieta Lasīt vairāk »
  • publicēts: 02.05.2016 - 11:01
 • Debates: Vai vairāk referendumu samazina Latvijas drošību?

  Debates: Vai vairāk referendumu samazina Latvijas drošību?
  05.05.2016. plkst. 18.00 Domnīca PROVIDUS un debašu organizācija “QUO tu domā” aicina uz analītiskā pārskata prezentāciju un debati Kaņepes Kultūras Centrā. Organizācijas apvienos spēkus, lai kopīgi diskutētu par līdzdalības un pilsonības jautājumiem.Pasākums norisināsies divās daļās. Pirmajā PROVIDUS iepazīstinās ar analītisko pārskatu par deputātu izpratni par līdzdalību, kā arī izmantotajiem iekļaujošajiem un izslēdzošajiem izteikumiem attiecībā uz iedzīvotāju grupām, kurām ir tiesības lemt par Latvijas nākotni Lasīt vairāk »
  • publicēts: 02.05.2016 - 10:59
 • Apmācība skolotājiem par darbu ar vidusskolēniem ar disleksiju

  Biedrība Pro Futuro martā un aprīlī veica divu vidusskolu pedagogu apmācību par to, kā atbalstīt skolēnus ar disleksiju vidējā izglītībā. Apmācība notika Erasmus+ KA2 partnerības projektā “Mobility of Educational Services for Adolescents with Dyslexia” (Izglītības pakalpojumu mobilitāte jauniešiem ar disleksiju). Projekta partneri no Latvijas, Čehijas, Bulgārijas un Turcijas ir izstrādājuši rokasgrāmatu vidusskolu skolotājiem darbam ar skolēniem ar disleksiju. Tajā iekļautā starptautiskā un katras partnervalsts labākā pieredze  ir pamatā apmācības kursam Lasīt vairāk »
  • publicēts: 02.05.2016 - 10:58
 • Aicinājums piedalīties elektroniskā aptaujā par Jūsu ieguldījumu valsts attīstības mērķu sasniegšanā

  Aicinājums piedalīties elektroniskā aptaujā par Jūsu ieguldījumu valsts attīstības mērķu sasniegšanā
  Aptauja sagatavota pēc Valdības un nevalstisko organizāciju (NVO) sadarbības memoranda padomes iniciatīvas ar mērķi apzināt NVO ieguldījumu valsts kopējo attīstības mērķu, kas noteikti Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam, sasniegšanā. Valdības un NVO sadarbības memoranda padomes kopdarbs balstās atziņā un pamatvērtībā, ka valsts attīstības mērķu sasniegšanas būtiska sastāvdaļa ir biedrību un nodibinājumu atbalsts un pilsoniskās sabiedrības iesaiste sociālekonomiskos, politiskos un kultūras procesos valstī Lasīt vairāk »
  • publicēts: 02.05.2016 - 10:56