Latvijas pilsoniskā aliance
 • Nevalstiskās organizācijas aicina VID ievērot Saeimas Juridiskā biroja sniegto likuma interpretāciju

  Nevalstiskās organizācijas aicina VID ievērot Saeimas Juridiskā biroja sniegto likuma interpretāciju
  18.01.2017. biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) padome nosūtīja Valsts ieņēmumu dienestam (VID) vēstuli ar aicinājumu turpmāk, vērtējot biedrību un nodibinājumu saimniecisko darbību un ieņēmumu apjomu no saimnieciskās darbības attiecībā pret citiem ieņēmumu avotiem, ņemt vērā Saeimas Juridiskā biroja interpretāciju likuma “Biedrību un nodibinājumu likums” 7. panta pirmajai daļai. Nevalstiskās organizācijas (NVO) jau kopš Biedrību un nodibinājuma likuma stāšanās spēkā 2004.gadā, bet it īpaši 2016.gadā, saskaras ar nesaprotamu VID likuma normas interpretāciju attiecība pret NVO tiesībām veikt saimniecisko darbību, nosakot iestādes iekšējos metodiskos norādījumos Lasīt vairāk »
  • publicēts: 19.01.2017 - 09:33
 • Jaunā gada apņemšanās – sakārtota organizācijas grāmatvedība!

  Jaunā gada apņemšanās – sakārtota organizācijas grāmatvedība!
  Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) organizē apmācību kursus, lai izglītoto biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, kā arī citus interesentus par aktuālajiem grāmatvedības jautājumiem 2017. gadā, kā arī par gada pārskata veidošanu.Ir izsludināta pieteikšanās uz: 02.02.2017. NVO Grāmatvedības dokumentācijas kārošanas izmaiņas 2017. gadā; 06.02.2017. Biedrību un nodibinājumu gada pārskatu veidošana. Semināri notiks eLPA telpās Ģertrūdes ielā 19/21-3.Katra semināra detalizētāka programma tiks nosūtīta pa e-pastu tiem, kas būs pieteikušies uz semināriem. Semināra laikā iegūsiet dokumentu paraugus Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.01.2017 - 14:06
 • Iesaisties Vispasaules NVO dienas svinībās!

  Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) diena ir starptautiska nevalstisko organizāciju diena, kas tiek atzīmēta katru gadu 27. februārī. Vispasaules nevalstisko organizāciju dienas pamatprincipi uzsver to darbības pozitīvo ietekmi uz ikkatru sabiedrības pārstāvi. Vispasaules NVO apliecina sabiedrības pateicību un atzinību par NVO sniegto ieguldījumu tās labā, apvienojot visas pasaules nevalstiskās organizācijas zem vienota simbola. Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) aicina Latvijas NVO jau tagad atzīmēt savā kalendārā 2017. gada 27.februāri un organizēt pasākumus par godu šim notikumam! Noskaties eLPA izveidoto informatīvo video par Vispasaules NVO dienu un iesaisties svinībās! Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.01.2017 - 13:42
 • Brīvprātīgā darba likuma izvērtējuma 1. sanāksme

  09.01.2017. notika pirmā sanāksme darba grupai, kura 2017.gadā veiks likuma “Brīvprātīgā darba likums” ietekmes pēcpārbaudi. Darba grupu rīko Valsts kanceleja un Saeimas Sociālo un darba lietu komisija. Latvijas Pilsoniskās alianses direktora p.i. K.Zonberga darba grupai norādīja, ka jau 2016.gada sākumā aicināja ministrijas, un it īpaši Valsts ieņēmumu dienestu (VID) sniegt skaidrojumu par Brīvprātīgā darba likuma normām un to piemērošanu, kā arī noorganizēt tikšanos ar esošajiem un potenciālajiem brīvprātīgā darba organizatoriem, lai kopīgi rastu atbildes uz neskaidrajām likuma normām. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.01.2017 - 13:41
 • Saeimas sēde par NVO tiesībām veikt saimniecisko darbību

  11.01.2017. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdes darba kārtībā tika iekļauts jautājums par Biedrību un nodibinājumu likuma 7.panta pirmās daļas piemērošanu. Sēdē piedalīties Saeimas deputāti, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji, kā arī biedrības “Ascendum”, “Latvijas Pilsoniskā alianse”, “Latvijas Olimpiskā komiteja”, “Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija”, “Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība”, “Latvijas Samariešu apvienība” un fonds “DOTS” pārstāvji. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.01.2017 - 13:39
 • KNAB SKP sēde

  19.01.2017. notiks Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Sabiedriskā konsultatīvā padomes (SKP) sēde, kurā galvenais darba kārtības jautājums ir SKP sastāvs – pieteikumu dalībai padomē un ar SKP vēlēšanu, kas notiks šajā gadā, saistīto jautājumu izskatīšana. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.01.2017 - 13:37
 • Tukuma Poļu biedrība popularizēja savu kultūru un tradīcijas

  Projekts “Poļu  tautas  kultūras  mantojuma  un  svētku  tradīciju  izzināšana”, kuru īstenoja Tukuma Poļu biedrība Rīgas reģiona projektu konkursa ietvaros, deva un nostiprināja pārliecību, ka poļu tautas dzimtas saites un tradīcijas var saglabāties  Latvijā daudzu paaudžu un gadsimtu garumā. Galvenais projekta mērķis bija katram biedrības biedram, kā arī pasākuma līdzdalībniekam radīt iespēju saprast poļu tautas izcīnīto garu, vēsturisko ceļu par savas valsts izveidošanu, kā arī iepazīt poļu tautas dažādo slāņu dzīvi pagājušajā gadsimtā. Pasākumā ar interesi piedalījās visu paaudžu ģimenes locekļi, tā rezultātā stiprinājās ne tikai ģimenes saites, bet izveidojās sadraudzība ar citu tautu pārstāvjiem Tukuma iedzīvotāju vidū. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.01.2017 - 13:35
 • Zināšanas un prasmes veiksmīgai sadarbībai Tukuma novadā

  Zināšanas un prasmes veiksmīgai sadarbībai Tukuma novadā
  No 2016. gada  augusta sākuma līdz decembra vidum  biedrība „Tukuma NVO Apvienība”(Tukuma NVOA) īstenoja NVO programmas „Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai „ 2016 atbalstīto projektu „Zināšanas un prasmes veiksmīgai sadarbībai Tukuma novadā” Projekta realizēšanas rezultātā tiks sekmēta TNVOA biedru sistemātiska līdzdalība lēmumu pieņemšanā, interešu aizstāvībā un sabiedrībai tiks sniegta regulāra informācija par TNVOA biedru iniciatīvām un pasākumiem sociālajos tīklos un Tukuma novada Domes interneta vietnē, kas iespējams, bez šī projekta realizācijas netiktu īstenota. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.01.2017 - 13:33
 • Kam pieder šī sēne?

  Grāmatu lasīšana ir ne tikai lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēja, bet tā ir viens no bērnu attīstīšanas instrumentiem. Biedrības “Kultūras dialogi” īstenotais projekts „Grāmatas nams” bija virzīts uz lasīšanas kultūras attīstīšanu. Projekts sevī ietvēra bilingvālās pasaku  grāmatas izdošanu un divu prezentāciju vadīšanu, lai izplatītu grāmatu mērķauditorijas vidū. Jaunās rakstnieces Svetlanas Semjonovas  pasaku grāmata „Kam pieder šī sēne?” sastāv no 7 pasakām, kas tulkotas no krievu valodas latviešu valodā. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.01.2017 - 13:29
 • Noslēdzies Nordplus projekts par teātra metožu lietošanu

  Noslēdzies Nordplus projekts par teātra metožu lietošanu
  Ar apmācības semināru par teātra metožu lietošanu 2016.gada decembrī noslēdzās Nordplus  Pieaugušo izglītības projekts “Teātris - mēģinājums veiksmīgai integrācijai darba tirgū”, ko īstenoja biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs” sadarbībā ar četrām organizācijām no Lietuvas, Igaunijas un Islandes. Projekta mērķis - stiprināt saikni starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi. Projektā tika izveidots metodiskais materiāls skolotājiem “Mēģinājums darba meklētājiem”, kā teātra metodes var palīdzēt attīstīt savas sociālās un personīgās prasmes, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi integrētos darba tirgū. Tika izvēlētas divas teātra metodes: Foruma teātris un Vēlmju varavīksne. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.01.2017 - 13:25