Latvijas pilsoniskā aliance
 • Aicinām piedalīties aptaujā par ziedojumiem

  Lai noskaidrotu NVO viedokli par ziedojumiem, apzinātu, kā un vai nodokļu politikas reforma ir ietekmējusi ziedojumu apjomu, un meklētu optimālo ziedošanas sistēmas modeli, veicam nevalstisko organizāciju aptauju. Aptaujā iegūtā informācija tiks apkopota, izanalizēta, un izmantota, gatavojot priekšlikumus par pašreizējās ziedošanas kārtības pilnveidi, tādēļ aicinām atbildēt uz jautājumiem par ziedojumu situāciju šeit Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.07.2018 - 17:11
 • Testa versija vēlēšanu izvēles anketai

  Psihologs Ivars Austers, domnīca Providus un biedrība Latvijas Pilsoniskā Alianse veido anketu, kas pirms Saeimas vēlēšanām ļaus vēlētājiem salīdzināt savus viedokļus ar partiju nostājām. Šobrīd anketa ir testēšanas stadijā. Tajā ir iekļauti 79 jautājumi, taču gala versijā jautājumu nebūs vairāk kā 30. Lai atlasītu jautājumus gala versijai, ir ļoti nepieciešama Jūsu palīdzība, aizpildot šīs anketas testa versiju. Aptaujas anketa pieejama šeit. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.07.2018 - 17:09
 • Mazais Pilsonis

  Mazais Pilsonis
  Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Rīgas nevalstiskās organizācijas piedalīties kampaņā, lai dotos uz  skolām, kur interaktīvi un saturīgi izglītotu jauniešus par sabiedrības līdzdalību pašvaldības un valsts līmenī, NVO jautājumiem, kā arī iedrošinātu iesaistīties Jūsu organizācijā. Kampaņa “Mazais 100gades pilsonis” notiks Rīgā no 10.septembra līdz 28.septembrim Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.07.2018 - 17:03
 • Izsludināts konkurss astoņām Memoranda padomes locekļu vietām

  Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāts izsludina jaunu padomes locekļu kandidātu pieteikšanu līdz 2018.gada 22.jūlijam. Konkurss izsludināts astoņām Memoranda padomes locekļu vietām. Memoranda padomes locekļus ievēl uz noteiktu pilnvaru termiņu – gadu un sešiem mēnešiem. Ievēlēto Memoranda padomes locekļu pilnvaras būs no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim. Kandidēt var jebkuras Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvis. Vairāk informācijas par konkursu šeit.   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.07.2018 - 17:01
 • Aicinām NVO sniegt atzinumus!

  05.07.2018. Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti divi nevalstiskajām organizācijām būtiski likumprojekti: Likumprojekts “Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” un Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā”. Aicinām organizācijas būt aktīvām un sniegt priekšlikumus, komentārus un iebildumus, lai likumprojekti tiktu izstrādāti nevalstiskajam sektoram labvēlīgi. Atzinumu iesniegšanas termiņš - divas nedēļas. Likumprojektus skatīt šeit.Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā ir izstrādāti ar mērķi pilnveidot un uzlabot likuma normas, nodrošinot sabiedriskā labuma procesa pilnveidošanu, kā arī lai uzlabotu sabiedriskā labuma organizāciju un nodokļu administrācijas sadarbību. Tomēr, Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.07.2018 - 17:00
 • Darba grupas par NVO un valsts pārvaldes sadarbību pirmā tikšanās

  04.07.2018. notika pirmā darba grupas par NVO un valsts pārvaldes sadarbību tikšanās, lai konkretizētu darba grupas uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Darba grupā tika izskatīti jautājumi: 1) Sadarbības kvalitāte un problēmas – to identificēšana un risinājumu atrašana un 2) Memoranda padomes darba efektivitātes palielināšana – esošā modeļa pārvērtēšana un papildināšana.Diskusiju laikā tika identificētas sekojošas problēmas: Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.07.2018 - 16:58
 • Rīga-Latgale video dialogā

  Rīga-Latgale video dialogā
  Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council realizē projektu Rīga-Latgale video dialogā, kas veidots, lai veicinātu izpratni un popularitāti par latgaļu kultūru, tradīcijām un valodu. Latgaļu kultūras pienesums ir svarīgs kopējai Latvijas valsts identitātes izkopšanai. Šī  bagātīgā kultūra ir pelnījusi būt atzīta un popularizēta visā Latvijā. Projekts “Rīga-Latgale video dialogā” norisinās laika posmā no 11.06.2018. līdz 11.07.2018. un tajā iesaistīti Latgalē dzīvojošie iedzīvotāji, kas izkopj latgaļu kultūru, tradīcijas un valodu. Attālums ir radījis plaisu starp Latgali un pārējo Latvijas teritoriju, kas veido maldīgu priekšstatu sabiedrībā, ka šis reģions kopā ar savu kultūru izmirst. Popularizējot latgaļu kultūru un pašdarbnieku aktivitātes, ir iespēja lauzt šos stereotipus un veicināt attīstību tieši šajā reģionā. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.07.2018 - 16:54
 • Iznācis 10.07.2018 NVO ziņu izlaidums "Nesēdi Tumsā!"

  Iznācis 10.07.2018 NVO ziņu izlaidums "Nesēdi Tumsā!"
  Iepazīsties ar Latvijas Pilsoniskās alianses veidoto NVO e-ziņu izdevumu “Nesēdi tumsā! Daži no šīs nedēļas virsrakstiem:   Aicinām piedalīties aptaujā par ziedojumiem Testa versija vēlēšanu izvēles anketai Jurista padoms Nr.20 NVO sektora 2017. gada finanšu pārskata Infografika Rīga-Latgale video dialogā   Ja gribi, lai Tavu ziņu iekļaujam e-ziņu izdevumā, tad sūti to līdz piektdienai uz alianse@nvo.lv ar norādi „NVO e-ziņām” Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.07.2018 - 16:47
 • NVO sektora 2017. gada finanšu pārskata Infografika

  NVO sektora 2017. gada finanšu pārskata Infografika
  Latvijas Pilsoniskā alianse ir izveidojusi infografiku par nevalstiskā sektora finanšu pārskatu par 2017. gadu. Infografikā ir attēloti dati gan par NVO skaitu, gan arī par tajā esošo darbinieku skaitu. Ir norādītas veiktās iemaksas budžetā, ņemot vērā to veidu. Infografikas diagrammā ir attēlots naudas sadalījums NVO sektorā pēc tās mērķa. Iepazīsties ar Infografiku pielikumā.   Infografika ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. . Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.07.2018 - 16:11
 • Jurista padoms Nr.20

  Jurista padoms Nr.20
  Turpinot tēmu par Vispārīgo datu aizsardzības regulas (turpmāk – regula) ietekmi uz nevalstisko organizāciju aktivitātēm, šajā Jurista padomā sniegsim informāciju par fotografēšanas un filmēšanas iespējām publiskajos pasākumos. Vairāk informācijas pielikumā.    Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.07.2018 - 15:37