Latvijas pilsoniskā aliance
 • Tiek izsludināts konkurss "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2018"

  Konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2018” mērķis ir noteikt vienu pašvaldību vai divu pašvaldību apvienību, kas 2018. gadā uzņemsies pildīt Latvijas Jauniešu galvaspilsētas lomu. Konkurss tiek organizēts trešo gadu, lai: popularizētu darbu ar jaunatni pašvaldību vidū; stiprinātu pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu; turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; paaugstinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni prestižu; veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:39
 • Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam „Sakoptākais mežs”

  Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam „Sakoptākais mežs”
  Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzinātu labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, meža īpašnieki tiek aicināti pieteikt dalību konkursā „Sakoptākais mežs”. Konkurss šogad organizēts pirmo reizi un ir vērsts uz to, lai informētu sabiedrību par pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu. Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība. Pieteikt dalību konkursā var līdz 14.jūlijam. Konkursa mērķis ir apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, tādā veidā popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:36
 • NVO TV diskusija par kustību “Latvijas kultūras vēstnieki”

  29.06.2017. plkst. 15.00 notiks NVO TV interaktīvā diskusija kustību “Latvijas kultūras vēstnieki”, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 100 dažādu tautību pārstāvji, kuri ir vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprina latviskās kultūras apziņu, veido izpratni par atvērtu kultūras identitāti un rosina pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:34
 • Īsfilmu konkurss - DepicT! 2017 - Can you do it in 90 seconds?

   DepicT! 2017 - Can you do it in 90 seconds? ir starptautisks īsfilmu konkurss, kurā var piedalīties jaunie filmu veidotāji no visas pasaules. Tā ir iespēja parādīt savu talantu īsfilmu un animācijas festivālā, un iespējams iegūt naudas balvu līdz pat  1500 £. Savus darbus var iesniegt līdz 3. jūlijam Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:33
 • Pasaules Bankas aicina pieteikties Jauno profesionāļu programmā

  Jauno profesionāļu programmas (Young Professionals Program -YPP) mērķis ir nodrošināt  iespēju jaunajai talants attīstīt savas prasmes un līderības potenciālu. Pieteikties var cilvēki, ir dzimuši pēc 1985. gada 1.oktobra, ir iegūts doktora vai maģistra grāds, labā līmenī pārzina angļu valodu, ir vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze. Pieteikties var līdz 28. jūlijam Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:31
 • Mēs to saucam par pasaules pilsonību!

  Mēs to saucam par pasaules pilsonību!
  13.-19.08.2017. Akrā, Ganā notiks Global Citizenship Conference (GCC). No vienas puses, no 1990. līdz 2015. gadam pasaulē mirstības līmenis ir samazinājies uz pusi vecumā līdz 5 gadiem un pasaules cilvēku skaits, kas dzīvo galējā nabadzībā ir samazinājies zem 10%. No otras puses, pilsoniskās telpas sarūk visā pasaulē, pieaug arī klimata pārmaiņu ietekme un piespiedu pārvietošanu ir rekordliela. Globālās pilsonības ideja palīdz lūkoties pāri robežās,  un mēģināt atrisināt kopējās, visas pasaules problēmas Reģistrēties konferencei var līdz 30.jūnijam Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:30
 • Programma EU 4 Youth

  Eiropas Savienība pieņem priekšlikumus programmā  “EU 4 Youth Programme Grant Scheme” ar mērķi veicināt nodarbinātību un jauniešu aktīvu iesaistīšanos sabiedrībā un ekonomikā, attīstot prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū un palīdzot viņiem kļūt par vadītājiem un uzņēmējiem, kā arī veicinot jaunas profesionālās iespējas. Projektu pieteikums var iesniegt līdz 11. jūlijam. Projekta pieteikumā ir jābūt vismaz diviem partneriem no  Austrumu partnerības valstīm (Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina) Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.06.2017 - 11:22
 • Atbildība vienam pret otru valsts pārvaldē un pašvaldībās

  15.06.-18.06.2017.  Kandavā norisinājās biedrības “Latvijas Lauku forums” rīkotais 3. Latvijas Lauku kopienu parlaments “Visai Latvijai jādzīvo!”. Tajā piedalījās amatpersonas no Latvijas Republikas Zemkopības, Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības, Kultūras, Iekšlietu, Labklājības, Ekonomikas, Veselības un Satiksmes ministrijām, kā arī atbildīgās amatpersonas no Nodarbinātības valsts aģentūras, Pārresoru koordinācijas centra un Slimību profilakses un kontroles centra, kā arī politiķi, pašvaldību pārstāvji, akadēmiķi, eksperti un lauku iedzīvotāji Lasīt vairāk »
  • publicēts: 19.06.2017 - 06:52
 • FuturLV. Pēc atmiņas – ceļi uz kopīgu nākotni

  FuturLV. Pēc atmiņas – ceļi uz kopīgu nākotni
  Vai vēlies mainīt savu apkārtējo situāciju, veicināt domu apmaiņu un sekmēt līdzdalības kultūru Latvijā? Vai tev ir idejas kopīgai nākotnei daudzveidīgā sabiedrībā? Vai tu domā par kādu projektu, kas var mainīt situāciju tavā apkārtnē? Tad rīkojies!Tev ir unikāla iespēja apgūt zināšanas kultūras projektu vadībā, iepazīties ar interesantiem ekspertiem, satikt jaunus kolēģus un domubiedrus un, ja tava projekta ideja būs aizraujoša, iegūt finansējumu tās īstenošanai 2018. gadā.Piedalies! Piesakies LĪDZ 25. JŪNIJAM! Maini situāciju! Vairāk informācijas var atrast šeit Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.06.2017 - 15:23
 • “Ukraiņi Latvijā” aicinās uz diskusiju, meistarklasēm un festivālu

  “Ukraiņi Latvijā” aicinās uz diskusiju, meistarklasēm un festivālu
  No 2017. gada maija līdz augustam biedrība “Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” īsteno projektu “Ukraiņi Latvijā”. Tas norit projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2017” ietvaros mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsta jomā. Projekta galvenais mērķis ir veicināt identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, ukraiņu tradīciju un folkloras attīstību, tā sekmējot etnisko saskaņu un attīstot sabiedrības izpratni un   izskaužot sabiedrībā valdošos stereotipus, kas balstīti uz šī brīža politisko situāciju Ukrainā,  un veidojot saliedētu sabiedrību Rīgas reģionā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.06.2017 - 15:21