Latvijas pilsoniskā aliance
 • Piedalies ES kopējās lauksaimniecības politikas apspriešanā!

  Piedalies ES kopējās lauksaimniecības politikas apspriešanā!
  Līdz 2. maijam turpinās Eiropas Komisijas sabiedriskā apspriešana par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni. Latvijas Dabas fonds aicina Latvijas iedzīvotājus, kuriem rūp dabas daudzveidības saglabāšana lauku ainavā, aizpildīt sabiedriskās apspriešanas anketu Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Lasīt vairāk »
  • publicēts: 24.04.2017 - 14:12
 • Džimba aicina pieteikties brīvprātīgos vasaras nomentēm

  Centrs Dardedze aicina pieteikties brīvprātīgos Džimbas vasaras skoliņās. Ja vēlies palīdzēt Džimbam un viņa komandai pieskatīt skoliņā bērnus, kopā ar bērniem mācīties par personisko drošību attiecībās ar cilvēkiem, iet nelielos pārgājienos un vienkārši jauki pavadīt kādu vasaras nedēļu - piesakies! Tev ir jābūt vismaz 16 gadus vecam un vēlmei darboties ar bērniem vecumā no 5 - 9 gadiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 24.04.2017 - 14:10
 • Izsludināts konkurss nacionālā finansējuma saņemšanai

  Izsludināts konkurss nacionālā finansējuma saņemšanai
  Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija aicina pieteikties konkursam nacionālā finansējuma saņemšanai LIFE programmas projektiem. LIFE projektu konkursā ir šādas apakšprogrammas: daba un bioloģiskā daudzveidība; vide un resursefektivitāte; vides pārvaldība un informācija; klimata pārmaiņu mazināšana; pielāgošanās klimata pārmaiņām; klimata pārvaldība un informācija. Lai nodrošinātu kvalitatīvāku projektu pieteikumu iesniegšanu un lai varētu vieglāk strukturēt iespējamo atbalstu projektu pieteikumu rakstītājiem, kā arī veicinātu projektu ideju izplatību un partneru meklēšanu, projektu administratori aicina iesniegt projektu koncepcijas pēc noteiktās formas līdz 2017.gada 25.aprīlim Lasīt vairāk »
  • publicēts: 24.04.2017 - 13:58
 • Iedzīvotāji veido savu vidi 2017

  Iedzīvotāji veido savu vidi 2017
  Vecumnieku novada dome izsludina projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017”.  Projektu konkursā tiks atbalstīti 12 labākie projekti, un to realizācijai piešķirtais finansējums ir 9600.00 eiro, t.i., 800.00 eiro vienam projektam.  Projekta pieteikumi atbilstoši nolikumam jāiesniedz līdz 8. maija plkst. 17.00 Vecumnieku novada domē personīgi vai nosūtot pa pastu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 24.04.2017 - 13:56
 • Projektu konkurss jauniešu nodarbinātības veicināšanai

  EEZ un Norvēģijas finanšu instruments 26.aprīlī izsludinās pieteikšanos projektu konkursam par jauniešu nodarbinātību. Projekta konkursa mērķis ir atbalstīt starpvalstu projektu iniciatīvas, kas veicina ilgtspējīgu un kvalitatīvu jauniešu nodarbinātību. Pieteikumus var iesniegt organizācijas no Bulgārijas, Horvātijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas. Projektu atlasē ir divpakāpju procedūra: 1. jāiesniedz projekta koncepcija; 2. atlasītie kandidāti tiks uzaicināti iesniegt pilnu projekta priekšlikumu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 24.04.2017 - 13:54
 • Izsludina skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu

  Izsludina skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu
  Izsludina skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu, kurā aicināti piedalīties Rīgas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas stiprina Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu kapacitāti, veicina to aktīvu iesaistīšanos izglītības iestāžu darbā un sekmē pašpārvalžu savstarpējo sadarbību. Viena projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai paredzētais finansiālais atbalsts ir līdz EUR 500,00. Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekti jāiesniedz "Baltijas Reģionālā fonda"  jauniešu studijā "BaMbuss", Brīvības gatvē 204, Rīgā, līdz 2017. gada 19. maijam Lasīt vairāk »
  • publicēts: 24.04.2017 - 13:52
 • Iedzīvotāju iniciatīvu konkurss Ķeguma novadā

  Ķeguma novada dome izsludina 2017.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu. Konkursam 2017.gadā ir noteikts virsmērķis: Ķeguma novada veltījums Latvijas simtgadei, savukārt, konkursa mērķis ir Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs. Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam projektam, ir 750.00 eiro. Projektu iesniegumus var iesniegt 2017.gada 10.maija plkst. 17:00 Ķeguma novada domē Lasīt vairāk »
  • publicēts: 24.04.2017 - 13:51
 • Praktiskais seminārs “Grāmatvedības ABC nevalstiskajām organizācijām”

  26.04.2017. no plkst. 14.00 līdz 17.00 NVO namā, Ieriķu ielā 43A, aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus uz praktisko semināru „Grāmatvedības ABC nevalstiskajām organizācijām”. Semināru vadīs nodokļu un grāmatvedības konsultante Sandra Laķe. Semināra mērķis ir NVO pārstāvjus iepazīstināt ar grāmatvedības pamatiem, Latvijas Republikas nodokļu sistēmu, to regulējošiem normatīvajiem aktiem,  grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu nevalstiskajā sektorā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 24.04.2017 - 13:49
 • Ielūdz uz Latvijas Stādu parādi

  Ielūdz uz Latvijas Stādu parādi
  05.-06.05.2017. Siguldas Svētku laukumā notiks 14. Latvijas Stādu parāde, aicinot apmeklētājus no tuvākām un tālākām pilsētām un valstīm. Stādu parādē piedalās tikai Latvijas stādu audzētāji, ar mērķi popularizēt stādu audzēšanas nozari. Latvijas Stādu parādi organizē Stādu audzētāju biedrība sadarbībā ar Siguldas novada domi un tas ir pirmais un lielākais dārzkopības pasākums, ar kuru tiek atklāta aktīvā dārza sezona. Pasākuma laikā paredzēts arī amatnieku tirgus ar Latvijā ražotām amatniecības precēm un pārtiku, kā arī dārza precēm un tehniku Lasīt vairāk »
  • publicēts: 24.04.2017 - 13:47
 • “EkoFilmu dienas” Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā un Liepājā

  Biedrība “Zaļā brīvība” aicina uz rīkotajiem “EkoFilmu dienu” pasākumiem 24. aprīlī plkst.16.00 Jelgavas novada domē un 25.aprīlī plkst.14.00 Liepājas Universitātē. Pasākumu ietvaros tiks demonstrētas filmas, kas paver plašāku skatījumu uz ekoloģijas, “zaļā dzīvesveida” un ilgtspējīgas ekonomikas izpratni, kā arī notiks diskusijas ar vides un ekonomikas ekspertiem un alternatīvās ekonomikas praktiķiem. “EkoFilmu dienas” turpināsies apmēram mēnesi, pēc reģionālās tūres, kuras ietvaros notiek pasākumi Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā un Liepājā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 24.04.2017 - 13:46