Latvijas pilsoniskā aliance
 • Izsludināts vides projektu konkurss

  Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju un Liepājas uzņēmējiem organizē vides projektu konkursu. Konkursā var pieteikties nevalstiskās organizācijas un neformālas iedzīvotāju grupas. Konkursa prioritātes ir saistītas ar videi draudzīgu rīcību ikdienā un vides izglītību - tiek gaidīti projekti par enerģijas un resursu taupīšanu ikdienā, par materiālu atkārtotu izmantošanu un vides izglītības materiālu izstrādi. Projektu iesniegšanas termiņš ir 6. novembris. Oktobrī potenciālajiem projektu iesniedzējiem un interesentiem būs iespēja piedalīties informatīvā seminārā par ilgtspējīgas attīstības principiem un iespējām, kā arī par sociālās uzņēmējdarbības iespējām Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 09:29
 • ES ārpolitikas programmas meistarklase

  27.11.-02.12.2017. European Academy of Diplomacy Polijā aicina pieteikties Eiropas Savienības (ES) ārpolitikas programmai, lai apmainītos ar idejām, attīstītu jaunas iespējas un padziļinātu izpratni par sadarbību starp ES un kaimiņu reģioniem. Meistarklasē ir iekļauti šādi komponenti: ES lēmumu pieņemšana un ārpolitika; ES un Ķīnas attiecības; migrācijas un bēgļu krīze; ES un Krievijas attiecības; Publiskās runas meistarklase; Privātā tikšanās ar izciliem viesiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 08:54
 • Starptautisks audžuģimeņu organizāciju forums

  01.-04.11.2017. Valetā, Maltā notiks starptautiskais audžuģimeņu organizāciju forums “Setting Sail from a Safe Port: Giving our children confidence to move forward with safe and permanent relationships”. Konferences tēma ir par katras personas lomu bērnu aizsardzībā un viņa labklājības veicināšanā. Konferences mērķis ir piedāvāt līdzsvarotu un iedvesmojošu programmu, koncentrējoties uz labāko praksi, informētu politiku un bērnu tiesībām Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 08:53
 • Aicinājums sniegt viedokli par Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksu

  Aicinājums sniegt viedokli par Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksu
  Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” sadarbībā ar Valsts kanceleju ir izstrādājusi Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksa projektu. Aicinām sniegt argumentētu viedokli atzinuma formātā par ētikas kodeksa projekta saturu līdz 2017.gada 16.oktobrim nosūtot to uz e-pastu: kristine@nvo.lv. Izstrādāto dokumentu plānots apstiprināt Memoranda padomes sēdē. Biedrību un nodibinājumu ētikas kodekss izstrādāts saskaņā ar Memoranda padomes darba plānā 2017.gadam iekļauto 3.1.uzdevumu (Memoranda padomes darba plāns apstiprināts 2017.gada 24.maijā un pieejams Ministru kabineta tīmekļa vietnē) Lasīt vairāk »
  • publicēts: 12.10.2017 - 08:59
 • Uzņēmēji biedrību bazārā diskutēs par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām

  Uzņēmēji biedrību bazārā diskutēs par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām
  26.10.2017. Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) aicina uz Biedrību un nodibinājumu bazāru (BNB) – pasākums, kurā neformālā gaisotnē sarunāsies, iepazīsies un meklēs labākos risinājums starpnozaru sadarbībai Latvijas nevalstiskās organizācijas, pilsoņu iniciatīvas un uzņēmēji. BNB notiks jau otro gadu un tiks dalīts dažādās tematiskajās sesijās. Bazārs sāksies ar meistarklasi par pārdošanas metodēm, ar kurām iepazīstinās biznesa treneris. Nevalstisko organizāciju pārstāvji bazāra ievadpasākumos -  Biedrību un nodibinājumu brančs, atzina, ka tieši pārdošanas plāna veidošana, tehnika un sākšana, ir tās jomas ar kurām organizāciju pārstāvji nav pazīstami un labprāt uzzinātu vairāk Lasīt vairāk »
  • publicēts: 11.10.2017 - 12:51
 • Nevalstiskās organizācijas uzstāj uz sabiedrības iesaisti valsts budžeta veidošanā

  Nevalstiskās organizācijas uzstāj uz sabiedrības iesaisti valsts budžeta veidošanā
  Virkne nevalstisko organizāciju nosūtīja vēstuli augstākajām valsts amatpersonām un politiķiem, aicinot ievērot atklātības un labas pārvaldības principus valsts budžeta veidošanā. Nevalstiskās organizācijas norāda, ka sabiedrības strukturēta iesaiste valsts budžeta veidošanā ir nozīmīgs demokrātiskās līdzdalības princips, kas sasaucas ar Satversmes preambulā nostiprināto Latvijas valsts uzdevumu - gādāt par Latvijas tautas labklājību. Taču, vērtējot procesu, kādā ticis pieņemts 2018.gada valsts budžets, nevalstiskās organizācijas secina, ka nav pilnvērtīgi nodrošināts tas, ka budžeta pieņemšanas procesā būtu uzklausītas sabiedrības intereses un vajadzības Lasīt vairāk »
  • publicēts: 11.10.2017 - 08:55
 • Finanšu avoti. Pašvaldību atbalsts.

  Divpadsmitais Jurista padoms veltīts pašvaldību atbalstam nevalstiskajām organizācijām. Pašvaldību iespējas atbalstīt nevalstiskās organizācijas ir tiesiski noregulēts dažādos normatīvajos aktos, un pašvaldību pārstāvjiem jāizvēlas, vai atbalstīt nevalstiskās organizācijas ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību vai ar mērķi nodrošināt pašvaldību funkciju īstenošanu. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.10.2017 - 12:56
 • Pierezervē datumu! Rīdzinieku forums “Rīga Dimd” notiks 29.novembrī!

  Pierezervē datumu! Rīdzinieku forums “Rīga Dimd” notiks 29.novembrī!
  29.11.2017. norisināsies jau astotais Rīgas iedzīvotāju forums “Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!”, kuru organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse”. Šogad forumā paredzētas iedvesmojošas rīdzinieku uzrunas par dažādām tēmā, izceļot, to, ka pašu aktīvisms veicina savu un līdzcilvēku iesaisti un labklājību galvaspilsētā. Foruma otrajā daļā notiks paneļdiskusija par rīdzinieku tiesībām un pienākumiem pret pilsētu, viņu politisko un pilsonisko līdzdalību, kā arī sabiedrības vērtējumu par sadarbību un komunikāciju ar pašvaldību. Diskusijā ar viedokli dalīsies eksperti un pētījuma „Sabiedrības integrācija Rīgā 2017” pētnieki Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.10.2017 - 11:39
 • 1 eiro kampaņa - TAS NAV SPAMS

  1 eiro kampaņa - TAS NAV SPAMS
  Šodien, 09.10.2017., biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” uzsāk rudens - ziema atbalsta kampaņu. Mūsu draugi un cilvēki, kuri alianses darbības laikā ir piedalījušies pasākumos, kur guvuši informāciju, zināšanas, kontaktus un atbalstu savās e-pasta kastītēs saņems rēķinu par vienu eiro - tik aicinām ziedot eLPA darba atbalstam. Ziedot var arī vairāk, par ko jau iepriekš sakām - paldies! Ziedojumi tiks izmantoti biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” ikdienas darba nodrošināšanai - biroja un administratīvā darba izmaksu segšanai. Paldies par atbalstu! Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.10.2017 - 11:30
 • Saeimas komisijas sēde par NVO finanšu problemātiku

  04.10.2017. notika Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde, kurā tika izskatīts jautājums par finansējuma pieejamību nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un ar to saistīto problemātiku. Sēdē piedalījās Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece Inita Pauloviča, Sabiedrības integrācijas fonda Projektu konkursu nodaļas vadītāja Linda Mežviete, iepriekš minēto institūciju citi pārstāvji, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, tai skaitā biedrības “Latvijas Pilsoniskās alianse” direktora p.i. Kristīne Zonberga, biedrības “Ascendum” valdes priekšsēdētāja Zaiga Pūce un biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.10.2017 - 11:30