Latvijas pilsoniskā aliance
 • Saeimas sēde par NVO tiesībām veikt saimniecisko darbību

  11.01.2017. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdes darba kārtībā iekļauts jautājums par Biedrību un nodibinājumu likuma 7.panta pirmās daļas piemērošanu. Sēdē aicināti piedalīties Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji, kā arī biedrības “Ascendum”, “Latvijas Pilsoniskā alianse”, “Latvijas Olimpiskā komiteja”, “Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija”, “Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība”, “Latvijas Samariešu apvienība”, “Latvijas Zaļā kustība”, “Pulmonālās hipertensijas biedrība” un “Pro Futuro” pārstāvji, kuri 2016.gada novembrī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājiem S.Dolgopolovam nosūtīja vēstuli ar priekšlikumiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.01.2017 - 13:41
 • Iespēja izvirzīt kandidatūru Memoranda padomei

  Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padome) sekretariāts izsludinājis jaunu padomes locekļu kandidātu pieteikšanu. Konkurss izsludināts astoņām Memoranda padomes locekļu vietām uz gadu un sešu mēnešu pilnvaru termiņu (01.03.2017. -30.08.2018.). Kandidēt var jebkuras Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvis.Pieteikumus var iesniegt līdz 2017.gada 24.janvāra plkst. 17.00, elektroniski nosūtot uz e-pastu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.01.2017 - 13:36
 • Aktuālā informācija par EEZ/NOR nākamo periodu

  Aktuālā informācija par EEZ/NOR nākamo periodu
  14.12.2016. NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padome) sēdē Finanšu ministrija prezentēja aktuālo informāciju par EEZ/NOR finanšu instrumentu nākamā perioda prioritātēm. Finanšu ministrijas mērķis bija saskaņot ar Memoranda padomi Informatīvo ziņojumu “Par sarunu uzsākšanu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanai Latvijā periodā no 2014. līdz 2021.gadam”, kas tika virzīti uz izskatīšanu 20.decembra Ministru kabineta sēdē Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.01.2017 - 13:32
 • Projekta "Uzņemošās pilsētas" janvāra sēde

  05.01.2017. notika projekta “Uzņemošās pilsētas” ikmēneša sēde, kurā tika diskutēts par projekta komandas apkopotajām problēmām saistībā ar jauniebraucējiem, un tika nolemts, ka turpmākais solis ir definēto problēmu iespējamo risinājumu apzināšana. Tāpat sēdē tika apspriesta imigrantu/bēgļu iekļaušanas darba tirgū problemātika, kas būs nākamā pieredzes apmaiņas pasākuma Vantā tēma Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.01.2017 - 13:31
 • eLPA papildspēki sabiedrisko attiecību jomā

  Ar janvāra sākumu biedrībā “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) savu praksi uzsāk Biznesa augstskolas “Turība” sabiedrisko attiecību bakalaura studiju studente Adīne Aļeksejeva. Līdz marta beigām Adīne palīdzēs eLPA e-ziņu lapas “Nesēdi tumsā!” veidošanā, kā arī komunikāciju un sabiedrisko attiecību jomās Ar Adīni var sazināties rakstot uz e-pastu adine@nvo.lv. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.01.2017 - 13:30
 • Izdota romu tautas grāmata

  Izdota romu tautas grāmata
  Sabiedrības integrācijas biedrība “Alternativas” ir izdevusi romu tautas grāmatu „Romu stāstu stāsti „Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst””, projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsme un attīstība” ietvaros. Kopumā ir izdoti 50 eksemplāros un tika noorganizēti grāmatas atvēršanas svētki Kandavas pilsētā. Projekta rezultātā gan Kandavas pilsētas un kaimiņpilsētas iedzīvotājiem ir iespējas grāmatu iepazīt vietējo bibliotēkas plauktos, kā arī iepazīt to e-formātā. Kā reprezentācijas materiāls tika pasniegts grāmatas svētku atklāšanas svētku dalībniekiem un viesiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.01.2017 - 13:30
 • Vangažos popularizēta ukraiņu kultūra un tradīcijas

  Vangažos popularizēta ukraiņu kultūra un tradīcijas
  Vangažu ukraiņu biedrība “Jatraņ” projekta “Iepazīstam dažādas tautas” galvenais mērķis bija izglītot bērnus un jauniešus par dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, tā sekmējot starpkultūru dialoga attīstību, kā arī iepazīstināt iedzīvotājus ar ukraiņu ziemassvētku tradīcijām, tā saglabājot ukraiņu identitāti un kultūras mantojumu dzīvojot Latvijā, vienlaikus sekmējot ukraiņu pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai un citu tautību cilvēku izpratni par ukraiņu kultūru un tradīcijām tā stiprinot dialogu un savstarpējo sapratni.  Nozīmīgākās aktivitātes projekta gaitā bija dienas nometne „Raibā draugu pulkā” un sarīkojums „Svētā Mikolaja svētki”. Vairāk informācijas var atrast šeit Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.01.2017 - 13:25
 • Muzeobuss izglītojis skolēnus par Latvijas vēsturi 20. gs

  “Rīgas reģiona NVO izaugsme un attīstība” projektu konkursa ietavros 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība īstenoja projektu “Mūsu kopējais stāsts”. Projekta ietvaros biedrības Muzeobuss viesojās vairākās Latvijas skolās, lai interaktīvā veidā sniegtu padziļinātu informāciju par Latvijas vēsturi 20. gs., īpaši pievēršot uzmanību Atmodas un 1991. gada barikāžu laika procesiem un notikumiem. Muzejpedagoģiskās nodarbības informatīvās piesātinātības izstrādei, galvenokārt, ir izmantota muzeja bibliotēkā un krājumā pieejamie avoti un literatūra. Programma sastāv no stāstījuma, kura pamatā ir 25 slaidu prezentācija, tādēļ arī stāstījums iedalās 25 sadaļās par katru slaidu attēlu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.01.2017 - 13:22
 • Saglabāt emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju

  Sabiedrības  integrācijas  fonds  izsludina  atklātu  projektu  konkursu  2017.gadā  īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Programmas  mērķis  ir  saglabāt  no Latvijas  emigrējušo  iedzīvotāju  saikni  ar  Latviju,  stiprināt  viņu nacionālo  identitāti,  veicināt  diasporas  pašorganizēšanos,  kā  arī  veicināt  diasporas  pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Savus projekta pieteikumus var iesnieg līdz 12.01.2017. Vairāk informācijas par konkursu šeit Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.01.2017 - 12:55
 • Notiks semināri "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"

  20.01.-03.02.2017. Labklājības ministrija organizē Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros piecus reģionālos seminārus par sociālo uzņēmumu veidošanas iespējām un atbalsta saņemšanas nosacījumiem topošiem sociālajiem uzņēmējiem. Semināri notiks:20.01. plkst.11.00 - Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, 2. stāvā Mārtiņzālē.25.01. – Cēsīs, Pieaugušo izglītības centra konferenču zālē, Raunas ielā 4; 27.01. – Jelgavā, Jelgavas novada domē, Pasta ielā 37, 1.stāvā konferenču zālē 01. 02. – Rēzeknē, Rēzeknes novada domes konferenču zālē, 1.stāvā, Atbrīvošanas alejā 95A; 03.02. – Rīgā, Rīgas domes konferenču zālē 508. telpā., Rātslaukumā, Kaļķu ielā 1Sīkāka informācija par projekta pasākumu  pieejama šeit Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.01.2017 - 12:53