• "Biedru telpā" nodibinājums “CENTRS DARDEDZE”

  "Biedru telpā" nodibinājums “CENTRS DARDEDZE”
  Intervija ar nodibinājuma “Centrs Dardedze” vadītāju Lienu Krūmiņu.   Nodibinājuma “Centrs Dardedze” mērķis ir pasargāt bērnus no jebkura veida vardarbības. Lai vardarbība pret bērniem nenotiktu, Centrs izglīto bērnus un jauniešus, vecākus un speciālistus. Savukārt, ja vardarbība pret bērnu ir notikusi, palīdz to atklāt un sniedz atbalstu (psiholoģiskā rehabilitācija bērnam, konsultācijas bērna ģimenei, speciālistiem, u.c.)   Organizācija ar savu darbu cenšas panākt vienotu sabiedrības izpratni par vardarbības riskiem un pazīmēm, palīdzēt radīt vienotus rīcības algoritmus un savlaicīgu iesaisti, lai bērniem palīdzētu. Dardedzes darbinieki ar savu darbu vēlas mainīt sabiedrības attieksmi, regulāri veic pētījumus un sociālas kampaņas, pauž viedokli medijos, kā arī aktīvi iestājas pret vardarbību politiskā līmenī.   Organizācija ir izstrādājusi Bērnu tiesību aizsardzības protokolu, kas pieejams šeit.   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.04.2019 - 12:20
 • "Biedru telpā" Fonds "LIBIDO OF LIFE"

  "Biedru telpā" Fonds "LIBIDO OF LIFE"
  Intervija ar Fonda „Libido of Life” valdes locekli Inesi Aleksandroviču. Fonda “Libido of Life” mērķis ir sekmēt tādas sabiedrības veidošanos, kurā cilvēks izzina sevi un pasauli, izprot cēloņsakarību, kā veidojas dažādi paradumi un tradīcijas, mērķtiecīgi veido savu personību, apzinās savu potenciālu un realizē to, iedvesmojot citus un veidojot pasauli par labākām mājām mums visiem. Fonds savu darbību īsteno divos virzienos: meklējot atbildes, kas ir virzītājspēks un kā virzītājspēks veidojas. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.04.2019 - 12:08
 • "Biedru telpā" biedrība "ASCENDUM"

  "Biedru telpā" biedrība "ASCENDUM"
  Intervija ar biedrības “Ascendum” valdes priekšsēdētāju Zaigu Pūci. Biedrība “Ascendum” apvieno cilvēkus un idejas, kas veido empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību. Biedrība "Ascendum" dibināta 2011. gadā ar mērķi veicināt Latvijas sociālo, garīgo un ekonomisko augšupeju, atbalstot kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību. Kopš rašanās brīža "Ascendum" strādā divos cieši saistītos virzienos – sociālajā, veicinot domājošas, proaktīvas, empātiskas un pilsoniskas sabiedrības veidošanos, un kultūras, radot, atbalstot un interneta žurnālā "Satori" aktualizējot vērtīgus kultūras procesus un parādības. Viens no nemainīgiem "Ascendum" darbības virzieniem un uzdevumiem ir stāvēt cilvēktiesību sardzē, dažādās institūcijās pārstāvot viedokli, ka visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības, sociālā stāvokļa, seksuālās orientācijas u.c. pazīmēm ir tiesības būt līdzvērtīgiem.   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.04.2019 - 12:00
 • "Biedru telpā" biedrība Latvijas Jauno zemnieku klubs

  "Biedru telpā" biedrība Latvijas Jauno zemnieku klubs
  Intervija ar biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” izpilddirektori Lieni Ekšu. Jauno zemnieku klubs ir brīvprātīga, nevalstiska jauniešu organizācija, kurā apvienojušies jaunie lauksaimnieki, lauku jaunatne un citi interesenti, kuriem rūp Latvijas lauku reģionu attīstība. Organizācijas darbība vērsta uz lauku reģionu labklājības līmeņa paaugstināšanu un jauniešu integrēšanu sociālu, ekonomisku un kultūras procesu norisē lauku reģionos, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu aktivizēšanai un izglītošanai. Biedrība pastāv 28 gadus. No 2017.gada ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu, piesaistot ziedojumus jauniešu izaugsmes forumam Solis.   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.04.2019 - 11:47
 • "Biedru telpā" labdarības organizācija Palīdzēsim.lv

  "Biedru telpā" labdarības organizācija Palīdzēsim.lv
  Intervija ar “Palīdzēsim.lv” vadītāju Ilzi Skuju  Labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” jau desmit gadus ir palīdzējusi vairāk nekā 500 bērniem un jauniešiem no audžuģimenēm, daudzbērnu un sociālā riska ģimenēm, bērnunamiem, kā arī ģimenēm, kurās aug īpašie bērni, atgūt motivāciju un ticību saviem spēkiem un veidot dzīvi labāku. Organizācija bērnus/jauniešus un to vecākus no sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm, kā arī bērnus un jauniešus ar dažāda veida invaliditāti, iesaista radošās un izzinošās aktivitātēs, pasākumos un nodarbībās, lai viņi iegūtu citādāku pieredzi, plašinātu redzes loku, palīdzētu uzstādīt un sasniegt mērķus.   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.04.2019 - 11:42
 • Noskaidroti iniciatīvas “Jaunais pilsonis” uzvarētāji

  Noskaidroti iniciatīvas “Jaunais pilsonis” uzvarētāji
        1. Saldus vidusskolas organizēja ziedošanas akciju „Atver skapi un ziedo!”, kurā saziedotās mantas nogādāja Bērnu nama bērniem. 2. Varakļānu vidusskola veidoja „Zaļo klasi” un skolas teritorijā iekārtoja vietu, lai stundu laikā uzturētos svaigā gaisā.   3. Daugavpils 13.vidusskolas 9.a klase organizēja akciju, kas veltīta starptautiskajai pret vardarbības dienai skolā "Pink T-shirt Day", ar ko pievērsa uzmanību mūsdienu problēmai -  ņirgāšanās (mobings) skolā.       Apsveicam 2019. gada iniciatīvas “Jaunais pilsonis” uzvarētājus!         Lasīt vairāk »
  • publicēts: 03.04.2019 - 10:07
 • Iznācis 29.03.2019 NVO ziņu izdevums “Nesēdi Tumsā”

  Iznācis 29.03.2019 NVO ziņu izdevums “Nesēdi Tumsā”
  Jaunākajā nedēļas ziņu izdevumā "Nesēdi Tumsā" uzzināsi:   + Kādus lēmumus pieņēma Alianses biedru kopsapulcē?   + Kas rakstīts Biedrību un nodibinājumu Ētikas kodeksā?   + Kāds ir Alianses jaunās vizuālās identitātes vēstījums?    Katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” mēs aicināsim organizāciju vadītājus dalīties savā pieredzē.   Šonedēļ "Biedru telpas" viesis - nodibinājuma “Centrs Dardedze” vadītāja Liena Krūmiņa.   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.03.2019 - 16:33
 • Aliansei jauna vizuālā identitāte - logo tās pirmais vēstnesis

  Aliansei jauna vizuālā identitāte - logo tās pirmais vēstnesis
  Latvijas Pilsoniskā alianse savā 15. jubilejas gadā ieguvusi jaunu vizuālo identitāti, un turpmāk Aliansi varēs pazīt pēc stilizēta “A” burta.  Tas simbolizē gan “Aliansi”, gan A kā pirmo burtu sarakstā jeb līderi, gan vizualizē jumta organizācijas būtību.   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.03.2019 - 16:09
 • Alianses biedru kopsapulcē pieņemti būtiski lēmumi

  Alianses biedru kopsapulcē pieņemti būtiski lēmumi
  29.martā notika Latvijas Pilsoniskās alianses biedru kopsapulce, kurā tika pieņemti svarīgi lēmumi. Papildus gada pārskata apstiprināšanai, tikai apstiprināti Statūtu grozījumi,  Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.03.2019 - 16:05
 • Tapis Biedrību un nodibinājumu Ētikas kodekss

  Tapis Biedrību un nodibinājumu Ētikas kodekss
  29. martā Latvijas Pilsoniskās alianses biedru kopsapulcē apstiprināja Biedrību un nodibinājumu Ētikas kodeksu. Ar to aicinām iepazities šeit. (links) Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.03.2019 - 16:03