Latvijas pilsoniskā aliance
 • Iestājamies PRET vēlmi ierobežot pilsonisko sabiedrību Latvijā

  Reaģējot uz pēdējo gadu notikumiem, kā arī iepriekšējā nedēļā vienpadsmit Saeimas deputātu vēršanos pret Latvijas pilsonisko sabiedrību, Latvijas Pilsoniskā alianse aicina būt vērīgiem pret šo negatīvo tendenci, kas ir pilsoniskās telpas sašaurinājums un demokrātisku vērtību apdraudējums Latvijā. Aktīva un stipra pilsoniskā sabiedrība ir veselīgas demokrātijas priekšnoteikums, tomēr Latvijā notiekošais vājina nevalstisko sektoru, mērķtiecīgā negatīvā retorika no konkrētiem publiskās pārvaldes pārstāvjiem un politiķiem mazina sabiedrības uzticēšanos sektoram, šķel sabiedrību un ved Latviju autoritāras valsts virzienā.  Lasīt vairāk »
  • publicēts: 17.09.2018 - 12:57
 • Latvijas Pilsoniskā alianse tiksies ar vēstniecībām

  Latvijas Pilsoniskā alianse ir aicinājusi vēstniecības uz tikšanos, lai pārrunātu pilsoniskās sabiedrības aktualitātes Latvijā, tai skaitā izaicinājumus, ar kuriem tā saskaras, kā arī  Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.09.2018 - 18:42
 • NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas sēde

  13.09.2018. notiks NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas (SPK) sēdes turpinājums, kurā turpināsies darbs pie NVO fonda konkursa nolikuma pārskatīšanas, īpašu uzmanību pievēršot atbalstāmajām aktivitātēm, vērtēšanas kritērijiem. Par nepieciešamību pārskatīt NVO fonda konkursa dokumentāciju vienojās SPK locekļi, kad  Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.09.2018 - 18:41
 • Kampaņa “Mazais 100gades pilsonis” soļo ārpus Rīgas!

  Kampaņa “Mazais 100gades pilsonis” soļo ārpus Rīgas!
  Latvijas Pilsoniskā alianse īstenos ikgadējo kampaņu “Mazais 100gades pilsonis” visā Rīgas reģionā. Tā norisināsies šī gada oktobrī un novembrī. Kampaņas mērķis ir izglītot jauniešus par pilsonisko līdzdalību. Pieteikšanās iespējama līdz 28. septembrim, rakstot uz e-pastu annija@nvo.lv. Aicinām atsaukties nevalstiskās organizācijas no Rīgas reģiona, kuras vēlētos doties pie savas pašvaldības skolēniem, lai iepazīstinātu skolēnus ar savu organizāciju, tās ikdienas darbu un  Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.09.2018 - 18:40
 • NIPSIPP sanāksme

  11.09.2018. notiks Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēde, kurā tiks skatītas vairāki būtiski jautājumi: 1) NVO fonda prioritāšu 2019.gadam izskatīšana Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.09.2018 - 18:39
 • NVO un valsts pārvaldes sadarbības darba grupa

  07.09.2018. notika  darba grupas sēde NVO un valsts pārvaldes sadarbības uzlabošanai, kurai jāizstrādā priekšlikumi sadarbības  starp nevalstiskajām  organizācijām  un  valsts  pārvaldi uzlabošanai. Tikšanās laikā iesaistītās puses izdiskutēja NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes rīkotās konferencē izskanējušais priekšlikumus un secinājumus par piedāvāto NVO  un MK sadarbības īstenošanas padomes uzlaboto modeli. Tāpat darba grupa vienojās, ka  Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.09.2018 - 18:38
 • Latvijas ziņojums par pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību 2017.gadā

  United States Agency for International Development (USAID) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse“ ikgadu apkopo dažādus indeksa rādījumus par NVO sektoru Latvijā. Pētījumā tiek skatītas tādas tēmas kā: Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.09.2018 - 18:37
 • Projekts “Mēs esam vienoti dažādībā”

  Latviešu sieviešu invalīdu biedrība “Aspāzija” 2018. gada 13. septembrī uzsāk projekta “Mēs esam vienoti dažādībā” pirmo pasākumu “Ukraiņi Latvijas simtgadei”. Tās ietvaros sevi prezentēs Daugavpils ukraiņu kultūras centrs “Mrija”, daloties ar dziesmām, kultūras tradīcijām, dzīves redzējumu Latvijas daudznacionālajā vidē. Projekta mērķis ir Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.09.2018 - 18:35
 • Iznācis 10.09.2018 NVO ziņu izlaidums "Nesēdi Tumsā!"

  Iznācis 10.09.2018 NVO ziņu izlaidums "Nesēdi Tumsā!"
  Uzzini! -   Kas aprakstīts Latvijas ziņojumā par pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību 2017.gadā -   Kāpēc Latvijas Pilsoniskā alianse tiksies ar vēstniecībām -   Kas būs īpašie viesi ikgadējā NVO Samitā! Ja gribi, lai Tavu ziņu iekļaujam e-ziņu izdevumā, tad sūti to līdz piektdienai uz alianse@nvo.lv ar norādi „NVO e-ziņām” Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.09.2018 - 18:28
 • Turpinās pieteikšanās NVO Samitam 2018

  Turpinās pieteikšanās NVO Samitam 2018
  Šī gada Samita tēma ir publicitāte un mediji. Dalībniekiem būs iespēja apmeklēt vienu no trīs meistarklasēm profesionālu un zinošu lektoru vadībā: Publiskā runa, Publicitāte, TV un drukātie mediji un Stratēģiskā komunikācija. Samitā uzstāsies emocionālās inteliģences treneris, pasākumu un konferenču moderators Zuarguss Zarmass, politologs Ivars Ījabs, prezentēšanas prasmju treneris Oskars Priede, pieredzējis žurnālists un ziņu raidījuma vadītājs Jānis Krēvics, biedrības “Ascendum” direktore Antonija Skopa un komunikācijas profesionāle Lasīt vairāk »
  • publicēts: 10.09.2018 - 18:13