Latvijas pilsoniskā aliance
 • Memoranda padomes maija sēde

  30.05.2018. notika Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde. Sēdē Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga sniedza ziņojumu par nevalstiskā sektora attīstības tendencēm un problemātiku. Sēdē tika atgādināts, ka jau pirms pusgada Ministru prezidents tika informēts par bažām sektorā un aicināts steidzami tikties, lai pārrunātu iespējamos risinājumus, kā šīs satraucošās tendences mazināt un kļūdainos, cilvēku pamatbrīvības ierobežojošos lēmumus atcelt. Bet līdz šim premjers nav radis iespēju ar pilsonisko sabiedrību tikties, tāpēc sēdē šis aicinājums tika izteikts atkārtoti. Pēc ziņojuma prezentācijas Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks jautāja izveidot rakstisku ziņojumu, savukārt Latvijas Lauku foruma pārstāvis Āris Ādlers aicināja jautājumu skatīt Memoranda padomes īpaši izveidotā darba grupā.  Rezultātā vienojās, ka Latvijas Pilsoniskā alianse izveidos un koordinēs šīs darba grupas darbību, kurā tiks skatīts arī rakstiskais ziņojums. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.06.2018 - 16:10
 • NVO fonda Stratēģiskās Plānošanas komitejas sēde

  29.05.2018. notika NVO fonda Stratēģiskās Plānošanas komitejas (SPK) sēde, kurā tika skatīti iepriekšējo periodu sasniegtie rezultāti un pārrunātas iespējamās 2019.gada NVO fonda prioritātes. SPK sēdē vienojās: Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.06.2018 - 16:08
 • Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētāja uzruna Saeimas un NVO forumā

  Ļoti cienījamā Saeimas Priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, cienījamie deputāti un nenogurstošie, cīņas spara un sabiedrības interešu aizstāvji – biedrību un nodibinājumu pārstāvji.Šis gads iezīmēsies ar to, ka pirmo reizi Latvijai ir samazināts reitings no atvērtas demokrātijas uz demokrātiju, kas pamazām kļūst par slēgtu, jeb neatvērtu demokrātiju.Ko esam darījuši nepareizi? Nedomāju, ka kāds no politiķiem vai ierēdņiem sēž un domā – kā mēs varētu viņiem ieriebt? Bet ir teiciens – ceļš uz elli ir bruģēts ar labiem nodomiem.Vēlos izmantot šo iespēju atgādināt, ka pilsoniskās sabiedrības telpai ir tverami un mērāmi parametri: Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.06.2018 - 16:06
 • Notiks pirmā 2018.gada Rīgas domes konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos

  05.06.2018. notiks Rīgas domes konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos sēde, kurā RD IKSD sniegs atskaiti par paveikto sabiedrības integrācijas jomā 2017.gada otrajā pusgadā un 2018.gada pirmajā pusgadā; atskatu uz RD IKSD īstenoto URBACT III projektu „Uzņemošās pilsētas” un prezentēs vietējā rīcības plānu; iepazīstinās ar RD IKSD URBACT III projektu „Rīgas NVO nams – nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbības platforma (ACTive NGOs)”. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.06.2018 - 16:05
 • Priekšlikumi SLO likumprojektam

  Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar citām sabiedriskā labuma organizācijām (SLO) sagatavoja un iesniedza Finanšu ministrijā (FM) atzinumu par ministrijas sagatavotajiem grozījumiem Sabiedriskā labuma organizāciju likumā. Priekšlikumu starpā ir ievērot labas pārvaldības principus un noteikt skaidrus noteikumus abām pusēm, un nepieciešamo ziņu pieprasījumu iestrādāt gada pārskata formā; neaizliegt SLO darbībai būt profesionālai, jo tas nav samērīgi no valsts pārvaldes puses noteikt, ka SLO sektors drīkst būt tikai neprofesionāls, tādējādi aizliedzot pilsoniskās sabiedrības attīstībai Latvijā, kas ir ikvienas demokrātiskas valsts pamatā. Tāpat nav skaidri noteikts, kā un kurš noteiks, vai SLO darbība ir profesionāla (2018.gada 11.maija sēdē FM pārstāvji šo skaidroja: “ikviens, kurš saņem atalgojumu par tā darbu” – šāda interpretācija liegtu turpināt darbību vairumam Latvijas spēcīgāko un  nozīmīgāko SLO); un aicinājums no likuma normas dzēst “ieņēmumi no tās saimnieciskās darbības, kurai piemēro nodokļu atvieglojumus”, jo SLO statuss pašai organizācijai nerada nodokļu atvieglojumus, tas rada nodokļu atvieglojumus tikai ziedotājiem (fiziskai vai juridiskai organizācijai, kas nav SLO organizācija, uz kuru attiecas šis pants), un citi priekšlikumi. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.06.2018 - 16:05
 • Latvijas Pilsoniskās alianses padomes sēde

  31.05.2018. notika Latvijas Pilsoniskās alianses padomes sēde, kurā tika skatīti jautājumi par jaunu biedru uzņemšana un Latvijas Pilsoniskās alianses stratēģiju. Ar vienbalsīgu padomes lēmumu tika uzņemts jauns biedrs, biedrība „Servisa suņu biedrība TEODORS”, kuru sveicam biedru pulkā! Biedrība „Servisa suņu biedrība TEODORS” veicina suņu pavadoņu un citu servisa suņu kustības attīstību Latvijā. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.06.2018 - 16:03
 • Vēl ir iespēja iesniegt savu projekta pieteikumu!

  Projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai” elektroniskos pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 12.jūnija pl. 12.00 biedrībai “Latvijas Pilsoniskā alianse”, sūtot attiecīgo dokumentāciju uz e-pastu alianse@nvo.lv. Projekta mērķis: attīstīt  starpkultūru dialogu starp mazākumtautību un sabiedrības vairākuma pārstāvjiem un veicināt efektīvu pasākumu veidošanu starpkultūru dialoga jomā.Starpkultūru dialoga projektiem jābūt vērstiem uz: Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.06.2018 - 16:02
 • Ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Dņipro” īsteno projektu

  No 2018. gada maija līdz 10. novembrim Ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Dņipro” īsteno projektu “Ukraiņu kultūrizglītības biedrības “Dņipro” darbības attīstība”. Tas norit projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsme un attīstība 2018” ietvaros mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsta jomā. Projekta galvenais mērķis ir veicināt  Ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Dņipro” darbību un kapacitātes celšanu, kā arī veicināt ukraiņu identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, ukraiņu tradīciju un folkloras attīstību. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.06.2018 - 16:01
 • Iznācis 04.06.2018 NVO ziņu izlaidums "Nesēdi Tumsā!"

  Iznācis 04.06.2018 NVO ziņu izlaidums "Nesēdi Tumsā!"
  Tev ir iespēja pielikumā  iepazīties ar Latvijas Pilsoniskās alianses veidoto NVO e-ziņu izdevumu “Nesēdi tumsā! Daži no šīs nedēļas virsrakstiem:    Latvijas Pilsoniskā alianse tiksies ar premjeru! Atgādinājums! Piesakies diskusijai par finansētāju, NVO un uzraugu savstarpējo sadarbību  NVO fonda Stratēģiskās Plānošanas komitejas sēde Iestājamies par pašvaldību iedzīvotāju referendumiem! Memoranda padomes maija sēde      Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.06.2018 - 15:57
 • Iestājamies par pašvaldību iedzīvotāju referendumiem!

  29.05.2018. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā citām nevalstiskajām organizācijām (Domnīca Providus, Rīgas Apkaimju alianse, apvienība “Pilsēta cilvēkiem”, biedrība “Latvijas Lauku forums”, biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs”, biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”, nodibinājums “Sabiedrības Līdzdalības fonds” (Manabalss.lv), Jūrmalas aizsardzības biedrība), un Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju Janu Simanovsku nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai vēstuli ar aicinājumu  Lasīt vairāk »
  • publicēts: 04.06.2018 - 14:47