Latvijas pilsoniskā aliance
 • Cilvēktiesību akadēmija

  03.06.-12.06.2017. Venēcijā, Itāijā European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation organizē  Venice Academy of Human Rights. Akadēmijas galvenās aplūkojamās tēmas ir ekonomikas, sociālās un kultūras tiesības. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.02.2017 - 11:48
 • European civic days

  09.06.-11.06.2017. Belgradā, Serbijā European Civic Forum organizē European civic days, kurā pilsoniskās sabiedrības pārstāvji dalīsies ar idejām un pieredzi, lai izvērtētu politiskās, institucionālās un sociālās problēmas, ar ko saskarās mūsdienu Eiropā. Pasākuma mērķis ir atrast veidus, lai veidotu veiksmīgu demokrātisku sabiedrību, kas ir balstīta uz solidaritāti un vienlīdzīgu piekļuvi pilsonisko, politisko, sociālo, ekonomiko, kultūras un vides tiesībām. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.02.2017 - 11:47
 • #DEEPEU

  European Citizen Action Service aicina piedalīties konkursā #DEEPEU un laimēt ceļojumu uz Briseli! Konkursa mērķis ir dalīties ar savu viedokli par studijām sagatavojot video, infografiku, attēlu vai cita  digitāla veida informāciju par tēmu - Jauniešu mobilitāte Eiropa un Erasmus+ programma. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.02.2017 - 11:45
 • Piesakies Austrumu partnerības NVO forumam

  23.10.2017. Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma Vadības komiteja aicina interesentus piedalīties Austrumu partnerības NVO forumā. Katru gadu šis pasākums pulcē vairāk nekā 200 NVO pārstāvju no ES. Pieteikties var līdz 20.03.2017. Pieteikšanās iespējama angļu un krievu valodās. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.02.2017 - 11:44
 • Piesakies braucienam pa Eiropu

  Piesakies braucienam pa Eiropu
  Iespēja pieteikties Schwarzkopf Foundation ceļojumu dotācijām līdz 19.03.2017., jauniešiem vecumā no 17-27 gadiem. Programmas galvenais mērķis ir ieinteresēt un motivēt jauniešus iepazīt Eiropu. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.02.2017 - 11:43
 • Atbalsta videi draudzīgas kampaņas

  Interreg Estonia-Latvia aicina iesniegt projektu pieteikumus par otrreizēju preču pārstrādāšanu, atkritumu atkārtotu izmantošanu un enerģijas taupīšanu.  Programma plāno atbalstīt projektus, veikt vismaz 6 kampaņas, kas aicinātu cilvēkus rīkoties videi draudzīgāk. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 13.02.2017 - 14:05
 • Jauniešu integrācija darba tirgū

  Eiropas Komisija aicina iesniegt projektu pieteikumus programmā “A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market”, lai dotu iespēju jauniešiem, attīstīt savas prasmes un uzlabot savas nodarbinātības izredzes, vienlaikus stiprinot Eiropas pilsonības apziņu. Programmas mērķi ir novērtēt un izstrādāt starpvalstu mācekļu mobilitāte shēmas, apzināt šķēršļus (juridiskos, praktiskos, akadēmiskos), kā arī noteikt un izplatīt labu praksi un ilgtermiņa darbu mācekļiem. Kopējais budžets ir vairāk par 2 miljoniem eiro. Aicinājums iesniegt savus priekšlikumus līdz 29.03.2017. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 06.02.2017 - 13:32
 • Eiropas 2018. gada kultūras mantojuma programma

  Atvērta programma “Eiropas 2018. gada kultūras mantojums”, kuras mērķis ir stiprināt kultūras nozares un veicināt izpratni par Eiropas kultūras mantojumu. Eiropas Komisija vēlas veicināt un sekmēt līdzdalību pēc iespējas vairākām ieinteresētajām pusēm. Programmā var piedalīties organizācijas, kuras darbojas kultūras mantojuma jomā un kuras vēlas dalīties ar savu pieredzi un idejām. Savus projekta pieteikumus var sūtīt līdz 20.02.2017. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 06.02.2017 - 13:31
 • Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

  UNESCO sadarbībā ar Pearson, meklē inovatīvos un digitālos risinājumus, lai palīdzētu iekļaut mazkvalificētu, zemi izglītotiem jauniešiem un pieaugušajiem iekļauties sabiedrībā un palielināt viņu iztikas līdzekļus. Vājas prasmes un zems lasītprasmes līmenis ir ne tikai jautājumi jaunattīstības valstīs: Eiropas Komisija norāda, ka Eiropā aptuveni 20 % no pieaugušajiem trūkst lasītprasmes prasmes, kas nepieciešamas, lai pilnībā spētu darboties mūsdienu sabiedrībā. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 06.02.2017 - 13:30
 • Notiks starptautisks seminārs par e-demokrātiju

  26.-30.04.2017. Oslo, Norvēģijā notiks seminārs “Shaking politics: civic tech for the political sphere”. Seminārs ir daļa no semināru cikla par e-demokrātiju, kuram var pieteikties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Pieteikties var līdz 15.03.2017. Dalības maksa ir € 100. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 06.02.2017 - 13:29