Noderīgas saites

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDI
http://www.esfondi.lv/
Izsludinātie konkursi
http://www.esfondi.lv/page.php?id=654
ES Oficiālais vēstnesis
http://ted.europa.eu/
Kohēzijas fonds

http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8
Veiksmīgi piemēri
http://ec.europa.eu/index_lv.htm
Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta ekonomiskās pārvaldes starptautisko projektu nodaļa
http://www.rigasprojekti.lv/lv/jaunumi
Eiropas Kopienas programmas
http://www.esfondi.lv/page.php?id=373
Eiropas Kopienas iniciatīvas, EQUAL, INTERREG
http://www.esfondi.lv/page.php?id=417
European Foundation Center

http://www.efc.be/
Welcomeurope - (maksas pakalpojums)
http://www.welcomeurope.com
Apraksts par ES programmām
http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1100
Partneru meklēšana
http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1500

ES neformālās izglītības programma "Jaunatne darbībā"
http://www.jaunatne.gov.lv/lv


EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDI
Eiropas Sociālais fonds
http://www.esflatvija.lv/
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
http://www.esfondi.lv/
http://www.fm.gov.lv/
Eiropas Komisijas PHARE programma
http://www.esfondi.lv/page.php?id=3
Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonds
http://www.zm.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv
Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments
http://www.zm.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/

VALSTS PROGRAMMAS
Kultūrkapitāla fonds
http://www.kkf.lv/
Sabiedrības integrācijas fonds (konkursi)
http://www.sif.lv/

CITI
EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
http://www.eeagrants.lv/
Ziemeļvalstu Ministru Padomes grantu programmas
http://www.norden.lv
The Presidency Fund
http://www.presidencyfund.org/
Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra fondu meklētājs
http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=225
Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra fondu meklētājs
http://www.esfondi.zemgale.lv/lv/konkursi2_1/