NVO konsultācijas

Latvijas Pilsoniskā alianse sniedz bezmaksas konsultācijas:

 

 

Tev ir jautājums? Mums ir atbilde! Latvijas Pilsoniskā alianse neformālām interešu grupām, biedrībām un nodibinājumiem, fondiem piedāvā bezmaksas konsultācijas, kuras sniedz:


NVO grāmatvedības konsultants
Grāmatvedības funkcijas biedrībās; ieņēmumu veidi biedrību darbībā un to uzskaite (saimnieciskā darbība, biedru naudas, ziedojumi, dotācijas, projektu finansējumi u.c.);  izdevumu veidi biedrību darbībā, to juridiskais noformējums un attaisnošana (t.sk. bilance, peļņas/zaudējumu aprēķini, naudas plūsmas, ieņēmumu/izdevumu reģistrs, pamatlīdzekļi, nodokļi, u.c.); biedrības gada pārskata sastādīšana; sabiedriskā labuma organizāciju darbība un atskaites (t.sk. ziedojumu pareiza noformēšana, nodokļu atlaides ziedotājiem);
Uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv
 
NVO lietvedības kosultants
Lietvedības funkcijas biedrībās; dokumentu reģistrācija un saglabāšana (lietu nomenklatūra un arhīvu nolikums); dokumentu noformēšana; veidlapas izstādāšana u.c.
Uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv
 
Interešu aizstāvības un sabiedrības līdzdalības konsultants
Atbildes uz jautājumiem par likumdošanas un rīcības politikas izstrādes procesiem Latvijā; pilsoniskās sabiedrības līdzdalības iespējām pašvaldībās, veidiem un nozīmi; atzinumu (iebildumu, priekšlikumu) sagatavošanu un sniegšanu; iesaisti Eiropas Savienības līmenī aktuāli risināto jautājumu līdzdalībā; veiksmīgu NVO interešu aizstāvību un lobēšanu; NVO interešu aizstāvības labās prakses piemēriem, u.c.
Uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu kristine@nvo.lv

NVO finansējuma piesaistes konsultants
Atbildes uz jautājumiem par finansējuma piesaistes veidiem un priekšnosacījumiem, fondu iespējām, projektu konkursiem un pieteikumu sagatavošanu, u.tml. Informāciju par Eiropas Savienības (ES) fondu un programmu finansējumu NVO konsultācijas sniedzam sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru.
Uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv

Efektīvas NVO pārvaldes un vadības konsultants
Atbildes uz jautājumiem par organizāciju caurskatāmu, saprotamu, efektīvu struktūru un darbības sistēmu, ilglaicīgu attīstību (t.sk. attīstības plāna izstrādi, darbinieku motivēšanu); sadarbību un tās nozīmi; NVO statistiku un pētniecību; NVO sektoru kopumā.
Uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lvMēs labprāt saņemsim JŪSU VĒRTĒJUMU par konsultāciju kvalitāti (alianse@nvo.lv)! Jūsu viedoklis būs konfidenciāls un izmantosim to tikai, lai uzlabotu mūsu sniegtos konsultāciju pakalpojumus.