Rokasgrāmatas

Autors: Jadviga Neilane, Rasma Pīpiķe, 2013
Jau daudzus gadus Latvijā aktīvi darbojas nevalstiskās organizācijas, taču tām trūkst informācijas par savas darbības un saimniecisko darījumu organizēšanu. Kā prakse liecina, NVO sektorā darbojošies cilvēki nezina, kā kārtot grāmatvedību, kā pieņemt darbā darbiniekus, vai nepieciešama ir darba aizsardzība, kādi sadarbības  līgumi slēdzami ar pakalpojumu sniedzējiem, kā norēķināties ar pasūtītājiem vai pircējiem dažādos pasākumos, vai nepieciešamas pavadzīmes, ceļazīmes autotransportam, kādi nodokļi jāmaksā, vai jāved dokumentu arhīvs un daudzus citus jautājumus. Tādēļ šajā grāmatā mēs centīsimies maksimāli sniegt pamatinformāciju NVO sektoram, kuri to varēs izmantot, darbojoties savās organizācijās.

Brīvprātīgā darba organizēšanas rokasgrāmata. 7 soļi.
Autors: Biedrība „brīvprātīgais.lv", 2011
Rokasgrāmata ir praktisks ceļvedis nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību un valsts institūcijām darbam ar brīvprātīgajiem, sniedzot padomus par to, kā atrast, atlasīt, piesaistīt, apmācīt un noturēt brīvprātīgos. 
 
Brīvprātīgā darba organizēšana pašvaldībā
Autors: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, 2011
Rokasgrāmata ir domāta ikvienam pašvaldību un to padotības iestāžu darbiniekam, lai atvieglotu brīvprātīgo iesaistīšanu, koordinēšanu un vadīšanu, attīstot kvalitatīvu brīvprātīgo darbu! Rokasgrāmatas pirmajā daļā tiek sniegt vispārējais ieskats par to, kas ir brīvprātīgais darbs un kāpēc pašvaldībai varētu būt noderīgi piesaistīt brīvprātīgos un sniegts pārskats par brīvprātīgā darba situāciju Latvijā kopumā. Rokasgrāmatas otrajā daļā tiek sniegti praktiski padomi gan par juridisko pamatu brīvprātīgo darbam pašvaldībā, gan par brīvprātīgo piesaisti, sagatavošanu, brīvprātīgo darba organizēšanu un izvērtēšanas metodēm.  
 
Apmācību kursa "Starpkultūru komunikācija" rokasgrāmata
Autori: Daiga Zaķe, Liesma Ose, Inese Lazda-Mazula, Kārlis Viša, 2011
Rokasgrāmata ir veidota cilvēkiem, gan kas pirmo reizi saskaras ar tēmu - starpkultūru komunikācija, gan kuriem jau ir priekšzināšanas šajā jomā vai profesionālā darbība rada nepieciešamību gūt papildus informāciju par starpkultūras komunikācijas jautājumiem.
 
NVO vadītāja rokasgrāmata
Autors: Rasma Pīpiķe, biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore, 2011
Rokasgrāmata ir veidota kā trepes NVO vadītāja izaugsmei, tādēļ šajā rokasgrāmatā katrs pakāpiens par sevi dod padomu, bet kopā tie var novest pie kaut kā labāka un vēlamāka konkrētajā situācijā. Rokasgrāmata veidota ietverot trīs katrai labi funkcionējošai organizācijai būtiskus trīs balsta pīlārus - darbības pamats, iespējas un darbības organizācija.

Pilsoniskās sabiedrības organizāciju interešu aizstāvība starptautiskās institūcijās (Advocacy in international institutions by civil society organisations)
Autors: Ioannis Stribis, 2008
Armēnijā un Erevānā notika Melnās jūras reģiona valstu NVO pārstāvju forums. Forumā tika noteiktas politiskās iniciatīvas, risināti savstarpējās sadarbības un sociālie jautājumi, kā, piemēram, cilvēktiesības, nabadzības samazināšana, sociālais taisnīgums u.c. Šajā praktiskajā rokasgrāmatā ir apkopotas forumā apzinātās idejas, piemēri un risinājumi.


Sabiedriskā labuma organizāciju rokasgrāmata
Методичка для общественно полезных организаций
Autors: Mareks Indriksons, NVO Institūts, 2008
Noderīgs palīgs gan tām NVO, kas jau ir ieguvušas sabiedriskā labuma statusu, gan tām NVO, kas vēl tikai pretendē uz statusa iegūšanu. Interesenti šajā rokasgrāmatā var atrast praktiskus padomus atskaišu sagatavošanā, paraugus ziedojumu saņemšanas un nodošanas līgumiem.


Eiropas Parlamenta un Eiropas pilsoniskās sabiedrības partnerattiecību ceļvedis (A Guide for Partnership: The European Parliament and European Civil Society2004-2009)
Autors: EU civil society contact group, 2008
Ceļvedis par līdzdalību pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas veicināšanā, izaicinājumi pārmaiņām Eiropas Parlamentā, saskaņa un cilvēktiesības NVO sektorā, Eiropas sieviešu lobijs, sociālās platformas, Eiropas mākslas un kultūras forums, vides aizsardzības NVO, Eiropas Savienības pilsoniskas sabiedrības kontaktu grupa, kas apvieno 6 lielus NVO tiesību, vērtību sektorus (vide, sociālā joma, izaugsme, sievietes, kultūra un cilvēktiesības) un šīs grupas biedru kontaktinformācija.


Pilsoniskās sabiedrība un brīvprātīgais darbs
(Measuring Civil Society and Volunteering)

Autors: The Johns Hopkins, Center for Civil Society Studies, 2007
Šis Apvienoto Nāciju rokasgrāmatas projekts sniedz visaptverošu ieskatu par bezprofila, labdarības un sabiedrisko organizāciju ekonomisko palīdzību, ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības, demokrātijas veicināšanā, dzīves kvalitātes celšanā Amerikas Savienotajās Valstīs un citviet pasaulē.


Apkaimes attīstības rokasgrāmata
Autori: Andra Damberga, Inese Danga, Ausma Pastore, Ināra Stalidzāne, Ansis Bērziņš, 2007
Rokasgrāmata sniedz informāciju par apkaimes attīstības iespējām pašvaldībām, NVO un aktīviem iedzīvotājiem, lai kopīgi veidotu savu dzīves vidi labāku. Rokasgrāmatā izklāstīts par sadarbības un līdzdalības veidiem, kas ir izmantojami gan lielās pilsētās, gan rajonos, gan arī lauku teritorijās. Grāmatā plaša uzmanība veltīta kopienu fondiem, lauku partnerībām un iniciatīvām lielajās pilsētās. Iedzīvotāji un pašvaldības grāmatā var gūt praktiskus padomus, kā kopā var paveikt vairāk, lai paši dzīvotu labākā pagastā, pilsētā vai lielpilsētas mikrorajonā.


Brīvprātīgo darbība nevalstiskajā organizācijā
Autors: Mareks Indriksons, NVO Institūts, 2007
Metodiskais materiāls biedrībām un nodibinājumiem, kuras savā darbā iesaista vai plāno iesaistīt brīvprātīgos palīgus. Tas iekļauj praktiskus padomus un dokumentu paraugu pielikumus par to, kā organizēt brīvprātīgo darbu nevalstiskajā organizācijā.


NVO juridiskie aspekti, grāmatvedība un lietvedība

Autors: NVO Institūts, 2006
Rokasgrāmata ar praktiskiem padomiem veltīta Latvijas nevalstisko organizāciju darbības pamatjautājumiem - likumdošanai, grāmatvedības un lietvedības aspektiem.

Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē
Autori: Sandra Kļaviņa, Ilze Greiškalna, Valsts Kanceleja, 2006
Rokasgrāmata nevalstiskajām organizācijām un apņēmīgiem indivīdiem par iespējām līdzdarboties valsts pārvaldē.


Valsts pārvaldes un NVO sadarbība sabiedriskajās apspriedēs
Autors: Ausma Pastore, Latvijas Pilsoniskā alianse, 2005
Latvijas Pilsoniskās alianses projekta „Sabiedriskās apspriedes: valsts institūciju un NVO sadarbība" ietvaros 42 valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji veidoja kopīgu redzējumu par sabiedrisko apspriežu lomu politikas veidošanas procesos. Materiālu papildina apspriedēs izskanējušie dalībnieku viedokļi. Rokasgrāmata sniedz ieskatu par valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbību sabiedriskajās apspriedēs, apspriežot aktuālus politikas dokumentu projektus. Rokasgrāmata ietver pieredzi, kas gūta sabiedriskajās apspriedēs ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu.


NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā par valsts budžetu
(Participating in government budget decision making: A resource for trainers)

Autors: Australian Council of Social Service, 2005
Starptautiskās sociālās labklājības padomes (International Council on Social Welfare - ICSW) biedrs Austrālijas Sociālā dienesta Padome (Australian Council of Social Service) ir izstrādājusi rokasgrāmatu apmācību vadītājiem un pasniedzējiem. Projekta mērķis bija palīdzēt Klusā okeāna valstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām ietekmēt valdību budžetus. Ar šo apmācību paketi ICSW biedri tika iepazīstināti 2006.gada Vispasaules konferencē, bet turpmākie apmācību treniņi notika 2007.gada Pasaules sociālajā forumā Nairobi. ICSW izstrādātie apmācību resursus ir iespējams izmantot un pielāgot arīdzan citos reģionos. Rokasgrāmatā uzzināsi informāciju par valsts budžetu un tā analīzi, interešu aizstāvības stratēģijām, apmācību sagatavošanu.

Sabiedrības veselības nacionālās alianses veidošana Eiropas Savienības jaunajās dalībvalstīs
Autors: Eiropas Sabiedrības Veselības alianse, 2004
Rokasgrāmatā atspoguļoti principi un vadlīnijas, kas noderīgi veidojot nevalstiskas organizācijas un to apvienības, kā arī informācija par sabiedrības veselības koncepta attīstību pasaulē un tās nozīmi sabiedrības dzīves kvalitātes ietekmēšanā. Rokasgrāmata latviskota projektā „Stiprināt sabiedrības veselības organizāciju tīklu attīstību jaunajās ES dalībvalstīs", kuru īstenoja Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Eiropas Sabiedrības Veselības aliansi (EPHA).

Pielikumi