----Domātāju un darītāju simpozijs 04.06.2010.

2010.gada 4.jūnijā notika simpozijs „Latvijas pilsoniskās sabiedrības iespējas un izaicinājumi", lai uzsāktu diskusiju starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām, sociālajiem partneriem, valdību un akadēmiķiem par jauna pilsoniskās sadarbības līdzdalības modeļa izveidošanu. Diskusiju uzdevums ir izvērtēt līdzšinējās līdzdalības efektivitāti un konsolidēt sadarbību vienotā ietvarā, nosakot partneru sadarbības principus, vērtības, atbildību un rezultātus. Aicinām noskatīties simpozija video ierakstu http://live.nvo.lv

https://picasaweb.google.com/AlianseLv/DomatajuUnDaritajuSimpozijs04062010?feat=flashalbum#5480691882484736834

Simpoziju atklāja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Valsts kancelejas direktoreGunta Veismane, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe. Simpoziju vadīja žurnālists Gundars Rēders. Politoloģijas profesore Rasma Kārkliņaiepazīstināja dalībniekus ar mūsdienu pilsoniskās sabiedrības konceptiem un Norvēģijas pārstāvis Roger Normann uzstājās ar prezentāciju „Trīspusējā sadarbība un NVO loma". Armands Krauze iepazīstināja ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas darbu, kur no Latvijas pārstāvēti 7 pārstāvji.

Simpozijā notika ekspertu paneļdiskusija „Efektīva līdzdalība un partneru atbildība", kurā piedalījās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāns Juris Rozenvalds, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Elīna Egle, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns, Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Žaneta Jaunzeme Grende, projekta „Pēdas" vadītāja Vita Jaunzeme, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Armands Krauze, Agder Universitātes pētnieks Roger Normann un Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe.


Dienas otrajā pusē notiks darbs divās domātāju un divās darītāju grupās, kuras tēmās ievadīs eLPA politikas koordinatore Inta Šimanska ar prezentāciju „Eiropas Padomes Kods sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā" un Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Žaneta Jaunzeme Grende ar prezentāciju „Līdzdalības izaicinājumi Latvijā".


Simpoziju atbalsta Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Sorosa fonds - Latvija, Frīdriha Ēberta fonds, AB.LV Sabiedriskā Labuma Fonds un tas tika rīkots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda.

Pielikumi