----Latvijas NVO darbības platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā

Projekta "Latvijas NVO darbības platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā" mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus demokrātiskas līdzdalības veicināšanai un veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā. 


Projekta uzdevumi ir:
1)    izpētīt sabiedrības līdzdalības problemātiku, ar mērķi identificēt procesus, ko nepieciešams uzlabot;
2)    veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos dažādās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs;
3)    nodrošināt interešu pārstāvja dalību tikšanās, apkopot NVO viedokļus, veikt tematiskas izpētes, sniegt rakstiskus viedokļus;
4)    nodrošināt komunikāciju par pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības līdzdalības lomu demokrātiskā valstī, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni un mazināt uzticēšanās krīzi;
5)    Veicināt informācijas un viedokļu apmaiņa starp NVO un valsts institūcijām;
6)    Īstenot divu dienu pasākumu festivālā LAMPA, apzinot NVO sektora un sabiedrības pārstāvju vajadzības un risinājumus, veicinot izpratni un izglītojot sabiedrības pārstāvjus par NVO lomu demokrātijas stiprināšanā;
7)    atspoguļot to NVO sektoram, valsts pārvaldei, plašākai auditorijai Latvijā un starptautiski.

Projekta aktivitātes ir:

  • nodrošināt LPA pārstāvju dalību formālās un neformālās sanāksmēs, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses un veicinātu sabiedrības līdzdalību
  • Izstrādāt rakstiskus viedokļus par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, NVO viedokļu apkopojums
  • Izpētes veikšana un informācijas apkopošana par aktuālajiem tiesību aktu projektiem un tikšanās tematikām
  • Izstrādāt izpēti par sabiedrības līdzdalība problemātiku un risinājumiem, tai skaitā starptautisko prakšu apkopojums
  • Sniegt aktuālu un skaidrojošu informāciju par norisēm NVO sektorā un publiskajā pārvaldē Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu sabiedrības informētību par sektoru
  • Divu dienu pasākums sarunu festivālā LAMPA
  • Projekta administrēšana un publicitāte par projekta aktivitātēm


Norises vieta: Latvija
Norises periods: 01.05.2019.-31.10.2019.
Finansējuma avots ir Latvijas valsts budžeta finansēta programma „NVO fonds”

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”.