----NGO Sustainability Index

Latvijas Pilsoniskā alianse ir ASV Starptautiskās attīstības aģentūras (USAID) partneris. Aģentūra kopš 1998.gada veido pētījumu par nevalstisko organizāciju (NVO) sektora ilgtspēju Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs. Pētījumā tiek novērtēts arī Latvijas NVO sektors.
Katru gadu Austrumeiropas un Eirāzijas NVO eksperti veido ziņojumus, kas tiek iekļauti kopējā sektora ilgtspējas pētījumā jeb indeksā. Kopš 2005.gada Latvijas NVO sektora izvērtējumu pētījumam veido biedrība  "Latvijas Pilsoniskā alianse"  (eLPA) un pieaicināti kompetenti dažādu jomu eksperti.

2010.gadā

Iepazīsties ar NVO ilgtspējīgas attīstības indeksu 2010 (The 2010 NGO sustainability index for Central and Eastern Europe, Eurasia 14th Edition)

 

2009.gadā

Iepazīsties ar NVO ilgtspējīgas attīstības indeksu 2009 (The 2009 NGO sustainability index for Central and Eastern Europe, Eurasia 13th Edition) 

 

2008.gadā

Iepazīsties ar NVO ilgtspējīgas attīstības indeksu 2008 (The 2008 NGO sustainability index for Central and Eastern Europe, Eurasia 12th Edition)

 

2007.gadā

Iepazīsties ar NVO ilgtspējīgas attīstības indeksu 2007 (The 2007 NGO sustainability index for Central and Eastern Europe, Eurasia 11th Edition)

 

2006.gadā

Iepazīsties ar NVO ilgtspējīgas attīstības indeksu 2006 (The 2006 NGO sustainability index for Central and Eastern Europe, Eurasia 10th Edition) 

 

2005.gadā

Iepazīsties ar NVO ilgtspējīgas attīstības indeksu 2005 (The 2006 NGO sustainability index for Central and Eastern Europe, Eurasia 9th Edition) 

Pielikumi