----NVO kapitāls Rīgā

Rīgā darbojas aptuveni 6 000 organizāciju, kas ir gandrīz puse no Latvijā reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām, tāpēc ir būtiski apzināt organizētās pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanas mehānismus Rīgas pilsētā un izglītot nevalstiskās organizācijas par līdzdalību un interešu aizstāvību, tās veidiem un metodēm. Nepieciešamību nosaka tas, ka organizāciju darbības jomas ir dažādas un organizāciju dalība Rīgas pilsētas rīcības politikas izstrādē ir vērienīgs resurss, bet tas tiek izmantots reti vai neregulāri un kampaņveidīgi. Rīgas pašvaldībai veidojot politiku, ir aktīvāk jāapzina partnera - nevalstisko organizāciju sektora - ekspertīze, kas var tikt ieguldīta kā pievienotā vērtība nozares attīstībā, bet NVO ir jābūt skaidrai izpratnei par līdzdalības mehānismiem un procesiem pašvaldībā.

Projekta rezultātā ir izveidots pētījums un ceļa karte (dokuments, kurā aprakstīta praktiskas sabiedrības iesaistes iespējas mikrorajonos, pašvaldības iestādēs, pašvaldības komitejās, komisijās dažādās jomās, sniegti praktiski ieteikumi līdzdalības nodrošinājumam) sabiedrības līdzdalībai Rīgas pilsētā, nodrošinot iedzīvotāju interešu pārstāvniecību, aktīvāku kopienas veidošanos priekšpilsētās un Rīgā kopumā.

Projekta „NVO kapitāls Rīgā" ieviešana nodrošinās:
1) esošo sabiedrības, tajā skaitā NVO līdzdalības mehānismu apzināšanu Rīgas pilsētā, nodrošinot to darbības efektivitātes analīzi un juridiskās formas raksturojumu;
2) Rīgas NVO un Rīgas domes amatpersonu viedokļu un pieredzes apzināšanu, kā arī gatavību sadarboties lēmumu pieņemšanas procesā;
3) labo prakses piemēru apkopojumu un rekomendācijas - ceļa kartes izveidošanu par līdzdalības mehānismu un sabiedrības iesaistes kanālu izveidi pašvaldībā;
4) NVO izglītošanu par līdzdalības mehānismiem, juridiskiem aspektiem.

Pielikumi