----PASSO

Participatory Assessment of Sustainable Development indicators on good governance from the Civil Society perspective (PASSO)

 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir viens no projekta PASSO sadarbības partneriem, kura ietvaros Eiropas vadošie ilgtspējīgas attīstības pētnieki kopā ar nevalstiskajām organizācijām izstrādā kritērijus un indikatorus labas pārvaldības identificēšanai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs vietējā, reģionālā, nacionālā un ES līmenī.

2009.gada oktobra beigās Briselē, Beļģijā notika projekta partneru un iesaistīto pušu tikšanās, kuras laikā eLPA norādīja, ka Latvijas organizāciju kompetence un ilggadējā pieredze ļauj vērtēt labas pārvaldības principus un ļauj diskutēt par nepieciešamajiem indikatoriem tās mērīšanai.

Tādējādi 2010.gada janvārī eLPA organizēja NVO un speciālistu tikšanos par labas pārvaldes konceptu ES, tā kritērijiem un indikatoriem. Vienlaikus līdzīgas tikšanās notika Itālijā, Francijā, Rumānijā un Bulgārijā.

PASSO projekta rezultāti tiks ieteikti ES statistikas institūcijai Eurostat turpmākas informācijas ieguvei, lai mērītu labu pārvaldi Eiropas Savienības dalībvalstīs.

 

PASSO Eiropas projekts tiek īstenots ar 7. Ietvara pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmas finansiālu atbalstu.

Pielikumi