----Projekts “Jaunais pilsonis”

Projekta “Jaunais pilsonis” mērķis ir paaugstinātu interesi bilingvālajiem jauniešiem par pilsonisko aktivitāti, NVO darbu un brīvprātīgo darbu, kā arī izpratni par to, kā pilsoniskā aktivitāte var dot labumu viņu sabiedrībai, pilsētai un valstij, kā arī veicināt iesaistīšanos NVO darbā, paaugstināt jauniešu iesaistīšanos sociālajos projektos, nostiprinātās demokrātijas vērtībās, stiprināta pilsoniskā sabiedrība, radīja motivāciju jauniešiem pabeigt savu pilsonisko aktivitāti un dalīties pieredzē ar saviem draugiem, ģimeni un skolas biedriem. Pilsoniskā izglītība nav iekļauta Latvijas izglītības sistēmā, tāpēc jauniešiem trūkst zināšanu par pilsonisko aktivitāti, NVO un viņu lomu demokrātijas stiprināšanā.

Tiks izstrādāts metodiskais materiāls elektroniskā veidā skolotājiem par pilsonisko līdzdalību un nevalstisko sektoru, kā arī tiks izstrādāts metodiskais materiāls NVO. Projekta “Jaunais pilsonis” ietvaros tiks apmeklētas 50 klases piecos Latvijas reģionos. Vietējās NVO pārstāvji apmeklēs skolas un izglītos vismaz 1000 jauniešus. Jauniešiem būs 50 pilsoniskās aktivitātes dažādās reģionālajās pašvaldībās.


Norises vieta: Latvija
Norises periods: 15.03.2019.-27.12.2019.
Finansējuma avots ir Vācijas Ārlietu ministrija.