----Projekts Stiprināt sabiedrības veselības tīklu attīstību jaunajās ES dalībvalstīs

eLPA sadarbībā ar Eiropas Sabiedrības veselības aliansi (EPHA) kopš 2005. gada septembra darbojas kā reģionālais partneris projektā Stiprināt sabiedrības veselības tīklu attīstību jaunajās ES dalībvalstīs (Development of national platforms on public health in 10 new member states). Projekta mērķis ir stiprināt sabiedrības veselības NVO sadarbību, lai padarītu efektīvāku to dalību ES lēmumu pieņemšanas procesos.
eLPA partneris EPHA (European Public Health Alliance) ir starptautiska nevalstiska organizācija, kas apvieno 115 dalīborganizācijas. To sastāvā ietilpst gan nacionālas, gan starptautiskas nevalstiskās organizācijas, profesionālās asociācijas, dažādu veselības profesiju pārstāvju organizācijas, patērētāju organizācijas, vides organizācijas.
EPHA mērķis ir stiprināt sabiedrības veselības (SV) kvalitātes uzlabošanu, aizstāvot sabiedrības intereses veselības jomā, līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanas procesos ES institūcijās. Organizācijas darbības virzieni ir:
 • informācijas izplatīšana;
 • interešu aizstāvība SV jomā;
 • organizāciju kapacitātes celšana;
 • profesionāla viedokļa (ekspertīzes) nodrošināšana attiecībā uz sabiedrības veselības politiku Eiropas Savienībā.

EPHA savā darbībā stingri vadās pēc caurskatāmības principa, visu publiskojot mājaslapā, kā arī cīnās, lai publisko institūciju darbība būtu caurskatāma, jo publiskās institūcijas darbība tiek finansēta no iedzīvotāju nodokļiem un viņiem ir tiesības zināt, ko un kā dara valsts kalpotāji.

Projekta Stiprināt sabiedrības veselības tīklu attīstību jaunajās ES dalībvalstīs laikā ir notikušas desmit konferences un semināri, kā arī sešas studiju vizītes septiņās jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kopumā 466 dalībnieki no Eiropas sabiedrības veselības organizācijām ir piedalījušies eLPA un EPHA organizētajos pasākumos sadarbībā ar nacionālajiem partneriem.


Projekts ilga trīs gadus, un tā ietvaros ir notikušas šādas aktivitātes:

 • 24./25.01.2005. - seminārs Ļubļanā, pēc kura tika dibināta Slovēnijas Veselības koalīcija (Slovenian Coalition of Health);
 • 24.-27.11.2005. - seminārs Bratislavā par organizāciju kapacitātes palielināšanu līdzdalībai ES institūcijās;
 • 23.02.2006. - seminārs Prāgā sadarbībā ar SKOK (NVO apvienība, kas darbojas ar sociāliem jautājumiem), kurā piedalījās 28 dalībnieki;
 • 07.04.2006. - eLPA prezentācija Viļņā par tīklu veidošanu un lobēšanas aktivitātēm Tīkla pret nabadzību (Anti-Powery Network) dibināšanas sanāksmē 70 dalībnieku klātbūtnē;
 • 20.04.2006. - starptautiska konference Rīgā ar 42 dalībniekiem;
 • 02./03.2006. - konference Polijas pilsētā Legnicā sadarbībā ar Kopera Basina bērnu fondu (Foundation for Children from Copper Basin). Divu dienu konferencē piedalījās 100 dalībnieku no NVO, zinātnes jomas un valsts institūcijām;
 • 08./09.09.2006. - Igaunijas NVO resursu centra organizētajā vasaras skolā bija iekļauta 24 personu darba grupa pēc eLPA iniciatīvas, kas runāja par NVO tīklu veidošanu un interešu aizstāvību veselības jomā;
 • 17.10.2006. - konference Kipras galvaspilsētā Nikosijā, kas tika organizēta sadarbībā ar Kipras Neredzīgo apvienību un kurā piedalījās 48 dalībnieki;
 • 14.11.2006. - Maltas galvaspilsētā Valetā sadarbībā ar Maltas NVO centru notika apaļā galda tikšanās par veselības NVO tīkla izveidi Maltā. Tajā bija pārstāvētas 12 organizācijas.


Projekta ietvaros ir iztulkots un publicēts materiāls Creating national public health alliances in the new member countries of the European Union. A Handbook for organization building (autors Geof Ryner) astoņās valodās.

Ir izveidota NVO datu bāze, kurā atrodama informācija par 300 organizācijām, kas darbojas sabiedrības veselības jomā desmit jaunajās ES dalībvalstīs.

Projekta finansētājs ir Eiropas Savienības Veselības un patērētāju ģenerāldirektoriāts(Health and Consumer Protection Directorate- General DG SANCO).

Informācija par projektu, nacionālo partneru kontaktiem un projekta rezultātiem EPHA mājas lapā.

Pielikumi