----Projekts Tilts 2014

Sākot ar šī gada pavasari Latvijas Pilsoniskā alianse ar Rīgas domes finansiālu atbalstu rīkos bezmaksas apmācību semināru Rīgas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Seminārā tiks sniegtas zināšanas  par NVO grāmatvedības uzskaiti vienkāršajā sistēmā un rīka VADIPATS.lv izmantošanu grāmatvedības vešanai. Apmācības ir plānotas nelielās grupās, līdz 10 cilvēkiem, kuri satiekas divas reizes apmācībās. Kopumā ir plānots izglītot ap 100 dalībnieku.

Projekta  "Tilts 2014" ietvaros tiks īstenota aktivitāte "Ideju brokastis", kurās tiks izvēlētas trīs jomas, kuras apspriest. Diskusijas ietvaros tiks aicināti piedalīties pārstāvji no Rīgas domes un pašvaldības institūcijām, nevalstiskām organizācijām. „Ideju brokastis” noritēs pēc vienotas shēmas – ievads konkrētā tēmā, moderēta diskusija un piedāvājums problēmu risinājumiem. „Ideju brokastīs” diskutēs par Rīgas pilsētas aktuāliem jautājumiem. Tikšanās notiks neformālā gaisotnē, panākot abu pušu savstarpējo iepazīšanos, kontaktu veidošanu un kopīgas sadarbības uzsākšanu.

Projekta mērķis ir mazināt Rīgas pilsētas nevalstisko organizāciju administratīvo slogu un ar to saistītās izmaksas un aktualizēt Rīgas iedzīvotājiem svarīgus jautājumus savedot kopā Rīgas pilsētas institūcijas un rīdziniekus, tādējādi atvieglojot un veicinot NVO pamatdarbību un pilsonisko aktivitāšu veikšanu.

Aktivitāte ir projekta TILTS 2014 aktivitāte. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.