----Rīgas reģiona NVO kapacitātes un savstarpējās sadarbības stiprināšana

Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse īsteno projektu saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” rezultātiem.

 

Projektam ir noteikti trīs mērķi:

I Stiprināt Rīgas reģiona nevalstisko organizāciju kapacitāti un veicināt to savstarpējo sadarbību un sadarbību ar vietējām pašvaldībām, komersantiem, kultūras iestādēm (muzejiem, bibliotēkām, kultūras namiem).

Lai to sasniegtu tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

1. Doma laukums - sadarbībā ar Latvijas Radio 4 “Domskaja plošadj” 16 raidījumi krievu valodā.

2. eLPA + Manabalss.lv –  ekspertu diskusija krievu valodā par pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības jautājumiem un informācijas izvietošana portālā manabalss.lv

3. Rīgas reģiona NVO samits Ķekavā, notiks 09.09.2015. ar vismaz 100 NVO, pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvju dalību.

4. Ārpus ētera - sadarbībā ar LSM portāla www.lsm.lv krievu valodas redakciju publicēti vismaz 10 saturiski materiāli krievu valodā par pilsonisko sabiedrību.

5. e-padoms NVO - 200 konsultācijas un 72 marķēti e-padomi sociālajos tīklos.

 

II Veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību

Tiks organizēts NVO iniciatīvu konkurss reģiona organizācijām, saskaņā ar konkursa nolikumu:

Nodrošinot atbalstu:

1) pilsoniskās sabiedrības attīstības projektiem;

2) starpkultūrudialogu sekmējošu pasākumu īstenošanai;

3) mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsta projektiem, tajā skaitā romu nevalstisko organizāciju atbalstam.

 

III Pārvaldes uzdevumu īstenošanai nepieciešamo administratīvo darbību veikšana.

Projekta profesionāla ieviešana.

 

Norises vieta: Rīga, Rīgas reģions.

Norises periods: 01.06.2015.-29.02.2016.

Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.