----Tematiskās apmācības NVO līderiem

Projekta "Tematiskās apmācības NVO līderiem" (Thematical workshops for NGO leaders) mērķis: Providus sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi izveidos apmācību programmu NVO sektora līderiem, kas ļaus viņiem pilnveidot sava darba efektivitāti un profesionalitāti.

2019.gadā apmācības tiks organizētas par sešām tēmām:
1) Interešu aizstāvība pašvaldību līmenī;
2) Interešu aizstāvība MK un ministriju līmenī;
3) Interešu aizstāvība Saeimas līmenī;
4) Jauni un iesaistoši pasākumu organizēšanas veidi;
5) Darbnīcas par konstruktīvu, iesaistošu un jaudīgu protestu organizēšanu.
6) Intensīvās apmācības tām NVO, kuru pārstāvji pārstāv NVO sektoru sadarbības padomēs ar valsts institūcijām.


Norises vieta: Latvija
Norises periods: 01.04.2019.-31.12.2019.
Finansējuma avots ir Vācijas Ārlietu ministrija.