----Welcome to the NGO sector – “WE ARE OPEN"

Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse ar Frīdriha Eberta fonda Latvijā atbalstu īsteno projektu “Welcome to the NGO sector – “WE ARE OPEN”” .


Projektam ir noteikti divi mērķi:
1)    Apmācību kurss, kurā  20-25 interesenti tiks izglītoti par jautājumiem, kas aktuāli dibinot un vadot biedrību vai nodibinājumu Latvijā. Apmācību ciklā notiks septiņas lekcijas par šādām tēmām: interešu aizstāvība, stratēģiskā plānošana, publiskā runa, organizācijas attīstība, multikulturālā izpratne, finanšu piesaiste un lietvedība. Semināru cikls notiks divās valodās paralēli – latviski un angliski, jo semināros aicināti piedalīties arī cilvēki, kuri Latvijā ieradušies, lai patvertos šeit, jo savā valstī ir politiski vai reliģiski vai citu motīvu vajāti. Interesenti var pieteikties uz visu apmācību ciklu.


2)    NVO konsorcijs jomā bēgļu: Nodrošināt darbību NVO konsorcijam bēgļu jomā ar mērķi lobēt NVO ieteiktās īstenojamās darbības.


Norises vieta: Rīga
Norises periods: 01.01.2016.-30.04.2016.
Finansējuma avots ir Frīdriha Eberta fonda Latvijā.