Latvijas pilsoniskā aliance
  • Latvijas Pilsoniskās alianses padome ievēl padomes priekšsēdētāju Uldi Dūmiņu.

    Latvijas Pilsoniskās alianses padomes sēdē 10. aprīlī, kas jaunajā sastāvā notika pirmo reizi šajā gadā, par padomes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Zemgales NVO atbalsta centra vadītājs Uldis Dūmiņš. Jaunievēlētais padomes priekšsēdētājs savus pienākumus pildīs turpmākos divus gadus un ir apņēmības pilns veicināt visa NVO sektora attīstību. "Latvijas Pilsoniskā alianse ir būtiska mums visiem – gan NVO sektoram, gan arī jebkuram Latvijas iedzīvotājam. Mana prioritāte turpmākajam darbam ir saistīta ar labvēlīgas vides veidošanu NVO sektoram – neatkarīga finansējum pieejamība, labvēlīga likumdošanas vide un īpašu uzmanību arī pievērsīšu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām reģionos!“ tā savā uzrunā minēja Dūmiņa kungs.