Latvijas pilsoniskā aliance
  • 2017.gada pēdējā Memoranda padomes sēde

    20.12.2017. notiks ikmēneša un šī gada pēdējā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padome) sēde, kurā tiks skatīts Memoranda padomes darba plāns 2017. gadam – īstenošana un plānotais 2018. gadā. Un Pārresoru koordinācijas centrs ziņos par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas gaitu Latvijā.
    Savu dalību sēdē nepieciešams pieteikt līdz 19.12.2017. plkst. 17:00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu nvo@mk.gov.lv. Kā arī sēdi būs iespējams vērot interneta tiešsaistē Ministru kabineta www.mk.gov.lv interneta vietnē.