• 220 paraksti

    03.11.2016. biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) nosūtīja nostājas vēstuli, kurā informē lēmumu pieņēmējus, ka likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izmaiņu rezultātā, kas pieņemtas 30.11.2015. un stāsies spēkā 01.01.2017., Latvijā tiks panākta masveida biedrību un nodibinājumu bankrotēšana. Kopumā 220 biedrības un nodibinājumi, kā arī uzņēmumi un privātpersonas parakstīja šo vēstuli - PRET konkrētiem grozījumiem. Likuma izmaiņas paredz, ka biedrībām, nodibinājumiem un uzņēmējiem, kas nodarbina darbiniekus nepilnu darba laiku, būs jāmaksā par šiem cilvēkiem valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi no minimālās algas.

    Organizācijas ir neapmierinātas, ka minētie likuma grozījumi tika veikti nekonsultējoties ar biedrībām un nodibinājumiem, kā arī netika veikts izvērtējums par to ietekmi uz NVO sektoru. Nostājas vēstule tika nosūtīta Valsts prezidentam, LR Saeimas priekšsēdētājai, Ministru prezidentam, Kultūras ministrei, Finanšu ministrei un politisko partiju frakcijām. Organizācijas aicina lēmumu pieņēmējus veikt visu nepieciešamo, lai novērstu būtisko kaitējumu.

    Ar nostājas vēstuli var iepazīties šeit. eLPA izska pateicību visām organizācijām, kuras pauda savu nostāju. Īpašs paldies R.Pīpiķei par iniciatīvu nostājas vēstules sagatavošanā un koordinēšanā.