• Aicinājums Rīgas pilsētas nevalstiskajām organizācijām

    Rīgas pilsētas dome aicina Rīgas pilsētas nevalstiskās organizācijas iesaistīties aptaujā. Iniciatīva īstenota, lai apzinātu nevalstiskās organizācijas, kuru mērķgrupa ir jaunieši, un jauniešu organizācijas. Iegūtā informācija tiks izmantota, plānojot pilsētas jaunatnes politiku, kā arī, lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Rīgas dome aicina aizpildīt anketu un nosūtīt to uz e-pastu: Dmitrijs.Zverevs@ijsd.riga.lv