• Aicinājums uzlabot esošo Saeimas vēlēšanu sistēmas mehānismu

  Vēlēšanu reformas biedrība atbalsta prezidenta iniciatīvu rosināt izskatīt jaunas Saeimas vēlēšanu sistēmas izveidi. Biedrības valdes priekšsēdētājs Valdis Liepiņš uzskata, ka „nav vērts atlaist Saeimu, ja nemaina Saeimas vēlēšanu likumu. Nav runa par revolūciju, bet par esošās sistēmas evolūciju. Jāizskauž tagadējā prakse partiju „lokomotīvēm" kandidēt vairākos vēlēšanu apgabalos un aiz sevis ievilkt Saeimā paklausīgus „vagoniņus", kuri savu apgabalu vēlētājus nemaz neuzrunā un par kuriem vēlētāji ir neziņā. Tas stiprinātu saikni starp vēlētājiem un viņu apgabalu pārstāvjiem un veicinātu tautas gribas izpausmi Saeimā".
  Biedrība ir izstrādājusi četrus ieteikumus, kas, nemainot vēlēšanu sistēmu, būtiski mazinātu plaisu starp tautu un politisko varu:
  1. 2010. gada Saeimas vēlēšanās ļaut deputātu kandidātiem kandidēt tikai vienā vēlēšanu apgabalā.
  2. Vēlēšanu apgabalus sadalīt mazākos, kuros ievēlētu septiņus līdz deviņus deputātus.
  3. Rīkot pirms un pēc vēlēšanām regulāras, no partijām neatkarīgas sanāksmes, kurās vēlētāji varētu iztaujāt savus apgabalu deputātus par viņu aktivitāti un balsojumiem Saeimā.
  4. Ieviest maiņas Saeimas mājas lapā, lai vēlētāji varētu ātri un viegli noskaidrot, kā katrs Saeimas deputāts ir konkrētā jautājumā balsojis.