Latvijas pilsoniskā aliance
 • Aktuālā informācija par EEZ/NOR nākamo periodu

  14.12.2016. NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padome) sēdē Finanšu ministrija prezentēja aktuālo informāciju par EEZ/NOR finanšu instrumentu nākamā perioda prioritātēm. Finanšu ministrijas mērķis bija saskaņot ar Memoranda padomi Informatīvo ziņojumu “Par sarunu uzsākšanu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanai Latvijā periodā no 2014. līdz 2021.gadam”, kas tika virzīti uz izskatīšanu 20.decembra Ministru kabineta sēdē.


  Memoranda padomes NVO pārstāvji iebilda pret Finanšu ministrijas priekšlikumiem, kas iekļauti informatīvajā ziņojumā, tādēļ Memoranda padomes sēdē tos nesaskaņoja, vēlāk rakstiskus priekšlikumus iesniedza Ministru kabinetam, kā arī divi Memoranda padomes locekļi - biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” prezidents A.Gobiņš un biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktora p.i. K.Zonberga – Ministru kabineta sēdē aizstāvēja nevalstiskā sektora intereses.


  Memoranda NVO pārstāvju iebildumi bija pret 1inanšu ministrijas priekšlikumiem:

  1)programmai “NVO fonds” piešķirt finansējumu tikai no EEZ instrumenta 5 020 000 EUR apmērā, uzstājot uz to, ka nākamajā periodā EEZ/NOR finanšu instrumentā no abiem finanšu instrumentiem kopā pilsoniskajai sabiedrībai un tās atbalsta aktivitātēm jāparedz ne mazāka summu kā iepriekšējā periodā, kas kopā gan no EEZ, gan no NOR finanšu instrumentu kopapjoma sastādīja 10 % no kopējā programmu apjoma, respektīvi aptuveni 10 miljonus EUR;

  2) programmai “NVO fonds” daļu finansējumu paredzēt no rezerves  finansējumu, par kura izlietojumu tiktu lemts 2020.gadā;

  3) 5 milj EUR administrēt caur ministriju mazo grantu projektiem, norādot uz to, ka programmai “NVO fonds” summa novirzāma vienotā programmā, jo sadrumstalošana pa dažādām ministrijām nav efektīva un palielina riskus politiski neitrālai un neietekmējamai līdzekļu sadalei, kas ir būtiska augstajiem EEZ un NOR standartiem.


  Lai gan 20.decembra rītā tika paziņots, ka jautājums par EEZ/NOR finanšu instrumentu nākamo periodu ticis iekļauts Ministru kabineta sēdes A sadaļas darba kārtībā, kas nozīmē, ka jau ir saskaņots un par to netiks diskutēts, pēc biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” aicinājuma sniegt iespēju nevalstiskā sektora pārstāvjiem iepazīstināt ministrus ar priekšlikumiem informatīvajam ziņojumam, Ministru prezidents M.Kučinskis lēma, ka jautājums tiks pārcelts uz sēdes otro daļu, lai diskutētu par NVO vēlamajām izmaiņām.


  Sēdē A.Gobiņš un K.Zonberga pārliecināja ministrus, ka nepieciešams informatīvajā ziņojumā nostiprināt finansējuma apjoma piešķīrumu programmai “NVO fonds” jau plānošanas perioda sākumā vismaz 10% apmērā no kopējās EEZ/NOR finanšu instrumentu summas, kas ir aptuveni 10 milj.EUR, un, ja Finanšu ministrijai divpusējās sarunās neizdodas panākt vienošanos ar donorvalstīm par šādu priekšlikumu, Finanšu ministrija nekavējoties par to informē.