• Aktuālie jautājumi NVO sektorā

  Pēdējo divu gadu laikā NVO sektorā ir notikušas izmaiņas biedrību un nodibinājumu skaitā un darbībā. Izmaiņas ir notikušas, pateicoties cilvēku nerimstošajai vēlmei uzlabot apkārtējo cilvēku dzīves kvalitāti, pilnveidot dzīves, darba un atpūtas vidi, pienākuma apziņai aizsargāt to cilvēku tiesības, kuriem tās tiek aizskartas. Organizāciju skaits visās Latvijas pašvaldībās ir audzis, ir intensīvāka kļuvusi organizāciju darbība, un vienlaikus ir augušas valsts iestāžu gaidas par biedrību un nodibinājumu darbības profesionalitāti.
  Lai atspoguļotu NVO sektorā fiksētās izmaiņas un rosinātu diskusijas par veidiem, kā mērīt organizāciju un iedzīvotāju aktivitāti, to ieguldījumu kopienas attīstībā, aicinām Tevi piedalīties kādā no četrām reģionālajām konferencēm! Pirmā reģionālā konference noritēs 23. aprīlī Jelgavā. Jau šonedēļ būs pieejama informācija par konferenci un varēs tai pieteikties. Savukārt, maijā noritēs pārējās trīs konferences:
  14. maijā Valmierā;
  21. maijā Saldū;
  28. maijā Preiļos.
  Konferencē aicinām piedalīties visa reģiona biedrības un nodibinājumus, reģionālās organizācijas, pašvaldību iestāžu vadītājus un NVO koordinatorus, kā arī uzņēmējus, kas atbalsta pilsoniskās sabiedrības aktivitātes.
  eLPA rīko reģionālās konferences sadarbībā ar SIA 2C. Vairāk informāciju par reģionālajām konferencēm varēsi iegūt tuvākajā laikā.
  Aktivitāte ir projekta projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” (projekta identifikācijas Nr. 2012.EEZ/INP/01) aktivitāte.


  Aktivitātes ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā aktivitāte un tas tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.