Latvijas pilsoniskā aliance
  • Alianse tiksies ar Eiropas Parlamenta deputātiem

    12.02.2018. un 14.02.2018. biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore Kristīne Zonberga un fonds “DOTS” direktore Ieva Morica tiksies ar Eiropas Parlamenta deputātu Robertu Zīli un Eiropas Parlamenta Ineses Vaideres biroja pārstāvjiem, lai pārrunātu esošos izaicinājumus, ar kuriem saskaras organizācijas Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī par iespējamiem risinājumiem, tai skaitā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja izstrādāto priekšlikumu izveidot jaunu finanšu instrumentu jau nākamā daudzgadu finanšu shēmas ietvaros - ES demokrātijas, cilvēktiesību un vērtību fondu, kuram būtu tādi paši mērķi kā Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam.