• ĀM diskutē ar NVO par prioritātēm Slovēnijas prezidentūras laikā

    31. janvārī Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Juhansone tikās ar NVO un sociālo partneru pārstāvjiem, lai izvērtētu ES Portugāles prezidentūras rezultātus un informētu par Latvijas prioritātēm Slovēnijas prezidentūras laikā. Diskusijas ietvaros tika uzrunāti tādi jautājumi kā Lisabonas līguma ieviešana, ES komunikāciju prioritātes, klimata pārmaiņu un enerģētikas, kā arī patērētāju tiesību aizsardzības un ES attīstības sadarbības jautājumi. Sanāksmes laikā diskusijas dalībnieki tika iepazīstināti arī ar aktualitātēm Eiropas drošības un aizsardzības politikā, īpaši akcentējot Latvijas dalību civilajās operācijās un apskatot Latvijas nevalstiskā sektora pārstāvju iesaistes iespēju tajās.