• Apstiprina SIF likuma grozījumus trešajam lasījumam

  22.maijā Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija apstiprināja Sabiedrības integrācijas fonda likumprojektu uz trešo lasījumu (Balsojums: 6 PAR, 2 PRET).


  Likumprojekts nosaka, ka turpmāk Sabiedrības integrācijas fonda nolikumu apstiprinās Ministru kabinets, nevis fonda padome, kā pašlaik. Tāpat paredzēts, ka, administrējot valsts budžeta apakšprogrammas sabiedrības integrācijas jomā, fonds atradīsies Kultūras ministrijas pārraudzībā.


  Likumprojekts paredz, ka fonda padomes sastāvā turpmāk būs Ministru prezidents, kultūras ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kā arī tieslietu ministrs. Tāpat padomes sastāvā iekļauti četri nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuriem par pienākumu pildīšanu plānots piešķirt atlīdzību. Iecerēts, ka Ministru prezidentu un ministrus varēs aizvietot pilnvarotās personas.


  Plānots, ka fonda padomes locekļi padomes priekšsēdētāju no sava vidus varēs ievēlēt tikai uz pieciem gadiem. Viena un tā pati persona nedrīkstēs šo amatu pildīt neilgāk kā vienu termiņu pēc kārtas. Līdz šim attiecīgs ierobežojums nav bijis noteikts. Uz pieciem gadiem atklātā konkursā tiks izraudzīts arī fonda sekretariāta direktors, un šo amatu varēs ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
  Grozījumi nosaka arī vairākus jautājumus, par kuriem fonda padomei turpmāk būs jālemj sēdēs klātienē. Iecerēts, ka sēžu protokoliem 10 dienu laikā būs jābūt pieejamiem fonda mājaslapā.


  Tāpat iecerēts noteikt, ka sekretariāta pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību varēs apstrīdēt fonda padomē. Savukārt padomes pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību varēs pārsūdzēt administratīvajā tiesā.
  Lai likuma grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāskata vēl trešajā – galīgajā - lasījumā. Nākamā sēde plānota 28.maijā plkst.11.00.