• Ar Tieslietu ministru vienojamies par turpmākajiem sadarbības soļiem

  10.jūlijā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga tikās ar Tieslietu ministru Jāni Bordānu un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesību politikas jautājumos Lailu Medinu. 

  Tikšanās laikā tika pārrunāts:
  >> Atvieglots biedrību un nodibinājumu likvidācijas process, izstrādājot automātisku nevalstisko organizāciju likvidācijas procesu, ja tās noteiktā laika posmā nefunkcionē un neiesniedz gada pārskatus, un atvieglojot procedūru, kā likvidēties, kā ta sir citām juridiskajām formām;
  >> Sektora “sakārtošana” – kā nodalīt tās organizācijas, kuru mērķi neatbilst biedrību un nodibinājumu filozofiskajai jēgai, kā un vai nodalīt valsts un pašvaldību dibinātās organizācijas un citus  saistītos jautājumus, kas saistās ar NVO sektora dažādību;
  >> Moneyval rekomendāciju ieviešana – kā un vai tās ietekmēs NVO un SLO?
  >> Gada pārskati – to satura pārskatīšanas nepieciešamība, piemēram, ieviešot informāciju par biedru skaitu organizācijā, kā arī nākotnes plāniem digitalizēt gada pārskatus un automatizēt to apstrādi; 
  >> Biedrību un nodibinājumu klasifikatora ieviešana praksē, kā arī pārskatīšana, tai skaitā izvairoties no darbības veida "Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums", kas apgrūtina statistika un analītikas veidošanu. 

  Abas puses vienojās par turpmāku sadarbību tiesiskās vides un normu ieviešanas prakses uzlabošanā. Pirmais praktiskais solis būs ziņojums NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes augusta sēdē prezentācija par finanšu plūsmas riskiem nevalstiskajā sektorā, pēc kuras varētu vienoties par turpmākajiem soļiem, kā nevalstiskajam sektoram un publiskajai pārvaldei sadarboties risku novēršanā, vienlaikus neuzliekot papildus slogu NVO.