• Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai

  01.06.-30.09.2017. Latvijas Reģionu Televīzija Re:TV projekta “Kaimiņu būšana Latvijā” ietvaros veidoja un pārraidīja 6 raidījumus, katru 54 minūšu garumā, par mazākumtautību izaicinājumiem Latvijā un labajiem piemēriem, kā līdz šim mazākumtautību nevalstiskās organizācijas (turpmāk – NVO) un ne tikai NVO ir veicinājušas savas kopienas integrāciju Latvijas sabiedrībā.

  Projekta ietvaros veidotā raidījumu cikla galvenais mērķis bija veicināt integrācijas un saliedētības aktivitāšu Latvijā efektivitāti, nodrošinot informācijas par Latvijas teritorijā īstenoto sabiedrības integrācijas aktivitāšu būtību Re:TV auditorijai un attīstīt emocionālo inteliģenci dažādās sabiedrības grupās ar mērķi izprast Latvijā dzīvojošo, dažādo kultūru dažādību.

  Katrā raidījumā piedalījās 3 studijas viesi – mazākumtautību pārstāvis, latviešu kopienas pārstāvis, cilvēks no valsts pārvaldes vai nozares eksperts. Sarunu vadīja moderators – profesionāla žurnāliste. Katrā raidījumā tika stāstīts par problēmām un labajiem piemēriem vienā no Latvijas reģioniem – Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, Vidzemē, Rīgas reģionā un Rīgas pilsētā. Saruna tika papildināta ar 2 iepriekš sagatavotiem sižetiem no katra reģiona – viens, kas vēstīja par veiksmes stāstu mazākumtautību integrācijas jomā, otrs – aktualizēja problemātiku, tādējādi demonstrējot gan iniciatīvas, kas līdz šim jau palīdzējušas mazākumtautību pārstāvjiem integrēties, gan aktualizēs izaicinājumus, kuriem nepieciešams risinājums. Raidījumi tika pārraidīti kanālā Re:TV jūlijā, augustā un septembrī.

  Raidījumus "Kaimiņu būšana Latvijā" var noskatīties šeit:

  Kaimiņu būšana Latvijā (28.09.2017.) tēma par biznesa vides un darba tirgus atvērtību mazākumtautību pārstāvjiem.
  Kaimiņu būšana Latvijā (14.09.2017.) tēma par izglītību, kā un vai Latvijas izglītības sistēma integrē mazākumtautību skolēnus sabiedrībā.
  Kaimiņu būšana Latvijā (31.08.2017.) tēma par līdzdalību un pilsonisko aktivitāti.
  Kaimiņu būšana Latvijā (17.08.2017.) tēma par mediju politiku, vienotu informatīvo telpu, medijpratību un mentalitātei pielāgotu mediju saturu.
  Kaimiņu būšana Latvijā (27.07.2017.) tēma par to, vai kultūra var kalpot kā integrācijas instruments.
  Kaimiņu būšana Latvijā (21.07.2017.) tēma par īstenoto integrācijas politiku.