• Atbalsts NVO SIF programmas ietvaros

  Informējam, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis projektu pieteikumu konkursu trijās NVO fonda programmās:
  • "NVO darbības atbalsta programmā";
  • "NVO kapacitātes stiprināšanas programmā";
  • "NVO projektu programmā".
  Visos projektu pieteikumu konkursos iesniegšanas termiņš ir š.g. 30. septembris.
  Grantu shēmas "NVO darbības atbalsta programma" mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju darbību demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas organizācijas, kuras vēlas saņemt finansējumu savas regulārās darbības nodrošināšanai turpmāko 3 gadu laikā, ja organizācijas līdz šim ir sekmīgi darbojušās pilsoniskās sabiedrības attīstībā un vēlas šo darbību turpināt.
  Grantu shēmas "NVO kapacitātes stiprināšanas programma" mērķis ir stiprināt to nevalstisko organizāciju kapacitāti, kas strādā EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritārajās jomās. Šī grantu shēma paredzēta galvenokārt jaunām organizācijām, kā arī organizācijām, kas vēlas uzsākt savu darbību jaunā jomā.
  Grantu shēmas "NVO projektu programma" mērķis ir atbalstīt NVO darbību projektu jomā, finansējot NVO projektus EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritārajās jomās (vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, veselība, bērni ar īpašām vajadzībām (bērni invalīdi), cilvēkresursu attīstība un izglītība, Šengena, tieslietas, reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība, pārrobežu sadarbība, akadēmiskie pētījumi un tehniskā palīdzība).