Latvijas pilsoniskā aliance
  • #SocialinnovEU

    27.-28.11.2017. Lisabonā, Portugālē notiks konference “Opening up to an ERA of Social Innovation”, kuras mērķis ir veicināt sociālo inovāciju Eiropā.  Sociālā inovācija ir labs, rentabls veids, lai veicinātu iekļaujošu un labklājību radošu valsts politiku. Konferencē ir plānots izstrādāt jaunu naratīvu par sociālajiem jauninājumiem, daloties pieredzē, iepazīstoties ar jaunām tendencēm, lai palielinātu sociālās inovācijas kā sabiedriskās politikas instrumenta efektivitāti. Konference pulcēs aptuveni 400 dalībniekus no pasaules - zinātniekus, novatorus, sociālos uzņēmējus, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, valstu reģionu politikas veidotājus, pašvaldību dalībniekus un citus. Vairāk informācijas var atrast šeit.