Latvijas pilsoniskā aliance
  • Brīvprātīgā darba likuma izvērtējums

    09.01.2017. notiks pirmā sanāksme par likuma “Brīvprātīgā darba likums” ietekmes pēcpārbaudes izvērtējuma veikšanu 2017.gadā, kuru rīko Valsts kanceleja un Saeimas Sociālo un darba lietu komisija. Izvērtējuma procesā piedalīsies arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktora p.i. K.Zonberga, informējot par to, kā likuma piemērošanas praksi vērtē nevalstiskais sektors.
    Ietekmes pēcpārbaudes izvērtējums ir process, kura ietvaros tiks izvērtēts, vai pieņemtais likums ir sasniedzis mērķi un cik efektīvi tas ir sasniegts. Pirmajā sanāksme tiks diskutēts par izvērtējuma mērķi un metodoloģiju.