• Četrdesmit mēnešu ekspedīcija NVO sektorā

    11.01.2013. Sabiedrības integrācijas fondā notika Projekta vērtēšanas un uzraudzības komitejas sēde, kuras uzdevums ir nodrošināt eLPAs īstenotā projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā īstenošanas uzraudzību. Komisijas konkrētās sēdes uzdevums bija apstiprināt darba plānu projekta īstenošanai 2013. gadā. Sanāksmē piedalījās eLPA direktore R.Pīpiķe un projekta sadarbības partnera Latvijas Platformu attīstības sadarbībai vadītāja Inese Vaivare. Darba plāns, kuru izstrādāja projekta īstenotāji tika apstiprināts bez iebildumiem. Projektā, eLPA kompetences ietvaros esošo uzdevumu veikšanā jau tagad iesaistījušies vairāki pētnieki ar konkrētiem uzdevumiem katra darbā. Pētnieku komandā ietilpst: Kitija Bite, nodrošināt visaptverošu apkopojušu rakstisku informāciju/analīzi par NVO sektora tiesisko regulējumu 2013. gadā pētījuma par NVO sektoru ietvaros un veiks analīzi par esošo nevalstisko organizāciju finansēšanas kārtību no valsts budžeta līdzekļiem aktuālā tiesiskā regulējuma ietvaros, tajā skaitā Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām. Jadviga Neilande, kuras uzdevums būs nodrošināt visaptverošu apkopojušu rakstisku informāciju/analīzi par NVO finanšu datiem Latvijas NVO sektorā un sniegt informāciju par tendencēm finanšu piesaistē dažādu jomu organizācijās un izmaksu sadalījumu, un struktūru.  Evija Caune, kuras uzdevums būs balstoties uz starptautisko pieredzi veidot sabiedrības līdzdalības indeksa izstrādi Latvijā. Inta Šimanska, kura ir atbildīga par NVO pētījumu veikšanu 2013. un 2015. gadā - metožu izstrādi un pētījumu struktūras veidošanu. Rasma Pīpiķe, kuras uzdevums būs vadīt projekta ieviešanu un veikt darbības, kas attīsta nevalstisko organizāciju monitoringa sistēmas izveidi Latvijā. Pētnieku komanda projekta ieviešanas gaitā tiksies regulāri  un pirmā tikšanās notiks 15.01.2013. Ar pētnieku komandu var sazināties rakstot uz e-pastu petnieki@nvo.lv vai arī konkrēti ar projekta īstenotājiem eLPA, rakstot uz e-pastu anita@nvo.lv vai rasma@nvo.lv eLPA turpmāk regulāri informēs par projekta aktivitātēm un norisēm, kā arī aicina nevalstiskās organizācijas būt atvērtiem sadarbībai. „Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija”.