• Ceturtā – nolēdzošā reģionālā konference būs Preiļos!

  Biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) otrā organizētā reģionālā konference „2014: atskaites punkts NVO attīstībā” par izmaiņām biedrību un nodibinājumu darbībā notika 14.maijā Valmierā. Konferencē bija plaši pārstāvēts viss Vidzemes reģions, kas veicināja ļoti interesantas diskusijas un rosinošus komentārus par prezentētajām tēmām. Konferencē atklājās, ka tieši vidzemnieki ir visaktīvākie parakstu vācēji  un talku dalībnieki Latvijā. Valmieras novada fonda pārstāvis Ansis Bērziņš uzsver: "Ir būtiski organizēt šādas konferences, kur kopējās diskusijās rodas jaunas idejas un papildu motivācija turpmāk darboties sava novada attīstībā. Man šķiet īpaši svarīgi, ka arī reģionos tiek runāts par tādām globālākām tēmām kā līdzdalība, NVO sektora monitorings utml. - pašu izaugsmei ir svarīgi spēt paskatīties "pāri sētas malai", domāt plašāk." Par izmaiņām Vidzemes reģiona NVO var iepazīties pielikumā.


  Šonedēļ,  21.maijā, reģionālā konference notiks Saldū, kurā klātesošie tiks iepazīstināti ar NVO aktuālo situāciju Kurzemes reģionā. Konferenci atklās Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Rihards Kols un Kurzemes NVO atbalsta centra pārstāve Inese Siliņa.


  Ceturtā un noslēdzošā eLPA reģionālā konference notiks Latgales reģionā, Preiļos – 28.maijā. Konferencē tiks apskatīti dati par izmaiņām Latgales NVO darbībā, apskatīti sabiedrības līdzdalības aktivitātes mērījumi pašvaldības ietvaros, kā arī identificēta ikgadēji organizācijas darbības efektivitātes mērījumi ir vajadzība, diskusija ar NVO, Saeimas deputātiem un domes darbiniekiem par atbalsta instrumentiem NVO sektoram sniegs ieskatu pamatojumam par Latvijas nevalstisko organizāciju atbalsta fonda izveidi.
  Preiļu konferences „2014: atskaites punkts NVO attīstībā” programma tiks precizēta tuvākajā laikā, sekojiet līdzi informācijai!
  Pieteikšanās konferencei ir līdz š.g. 26. maijam (ieskaitot), sūtot pieteikumu Līgai Brakovskai uz e-pastu: liga@nvo.lv, vairāk informāciju var iegūt pa tālruni 26411668. Aicinām konferencē piedalīties Latgales biedrību un nodibinājumu, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvjus un studentus.

   


  Konference ir projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” aktivitāte, ko īsteno Latvijas Pilsoniskā alianse. Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

  Pielikumi