• Darbs, kas pazūd melnajā caurumā

  Mūsu organizācijas sekmes ir atkarīgas no biedru, vadītāju un brīvprātīgo entuziasma, ieguldītajiem resursiem un neizsīkstošās enerģijas – tā pārsvarā atbild vai visas biedrības un nodibinājumi, kad vaicājam par NVO panākumu atslēgu. Tomēr naudas izteiksmē gada pārskati par 2014. gadu parāda citu ainu. Proti, biedru nauda veido tikai 1,6% no biedrību un nodibinājumu gada ieņēmumiem, kas ir nebūtisks avots kopējā budžetā. Nevaram apgalvot, ka biedri nemaksā biedru naudas, bet ņemot vērā NVO ideju – pašu organizācijas biedru vai dibinātāju uzturētas vienības, - nākas secināt, ka biedrības un nodibinājumus neuztur nedz to biedri, nedz dibinātāji. Kas tad?

  Gandrīz pusi (47,6%) no NVO ieņēmumiem nodrošina saimnieciskā darbība. Ar saimniecisko darbību var nodarboties gan biedrība, gan nodibinājums ar nosacījumu, ka tā nav organizācijas pamatdarbība. Iespaidīgais skaitlis liek minēt, ka organizāciju darbību drīzāk nodrošina to līderu apķērība, zināšanas un prasmes pelnīt naudu organizācijas mērķu sasniegšanai. Tas noteikti ir uzteicami! Tomēr paliek jautājums – kā tad ar pašu biedru ieguldījumu?

  Šobrīd nevienā pārskatā netiek prasīts norādīt brīvprātīgā darba stundas. Brīvprātīgais darbs, arī tas, ko NVO vadītāji un dibinātāji dara, lai uzsāktu un nodrošinātu saimniecisko darbību, ir neredzams. Tiek tērētās neskaitāmas brīvprātīgā darba stundas, kuras pazūd kā melnajā caurumā. Organizācijās vidēji strādā daži darbinieki vai brīvprātīgie. Darbiniekiem (pārsvarā piesaistītiem projektu ietvaros) tiek maksātas algas, par viņiem samaksā nodokļus – to visu uzskaita arī valsts, šis darbs „skaitās”.

  Brīvprātīgais darbs netiek izgaismots nedz organizāciju ieņēmumu, nedz izdevumu tabulās. Nevalstiskajām organizācijām jāierod gada garumā uzskaitīt brīvprātīgā darba stundas un pārvērst tās naudas izteiksmē. Cerams, ka Brīvprātīgā darba likums, kas stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī, būs tam vēl viens labs iemesls.


  Minētie dati plašāk būs izvērsti Pārskatā par NVO sektoru Latvijā 2015, ko nākamā gada pirmajā pusē publiskos Latvijas Pilsoniskā alianse. Par pārskatā iekļautajiem pētījuma rezultātiem eLPA direktore Rasma Pīpiķe ziņoja 10. decembra pasākumā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem „Pilsoniskās sabiedrības attīstības aktualitātes” Rīgā, bet pētniece Evija Caune ziņos biedrības „Baltā māja” projekta noslēguma konferencē 17. decembrī Līvānos.

   

   

  Pārskats par NVO sektoru ir projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” aktivitāte, ko īsteno Latvijas Pilsoniskā alianse. Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu (Projekta Nr.2012.EEZ/INP/01). Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.


  www.sif.gov.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org