• Dati par NVO sektoru būs pieejami angļu valodā

    Drīzumā būs pieejams Latvijas Pilsoniskā alianses pētījuma “Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013.” versija angļu valodā, lai aktuālā informācija par NVO sekotru būtu pieejama plašākai auditorijai. Pētījumā var atrast dažādus faktus par NVO finansēm, nodarbinātību, ziedošanu un citiem aspektiem.
    Šobrīd jau ir uzsākts darbs pie nākamā pētījuma par NVO sektoru Latvijā 2015. gadā. Pētījumu veikšana nodrošinās regulāru un kvalitatīvu informāciju par NVO sektora attīstību Latvijā.


    Aktivitāte ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā (Nr.2012.EEZ/INP/01) aktivitāte un tas tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.