Latvijas pilsoniskā aliance
 • Daugavpilī notiks forums, kas veltīts Latgales būtiskākajiem resursiem reģiona attīstībai

  24.03.2018. Daugavpilī, Marka Rotko mākslas centrā, notiks biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” rīkotā konference “Latgale - reģions ar neatklātu potenciālu”, kurā visas dienas garumā notiks diskusijas par Latgales reģiona resursiem, kuri to padara par unikālu biznesa, kultūras un sociālo telpu. Foruma mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni, ka Latgales cilvēku resursu dažādība, bagātīgie dabas resursi un kulturālais mantojums, kas ietver ne tikai māksliniecisko, arhitektonisko, bet arī kulināro, valodas, garīguma mantojumu, var kalpot kā dzinējspēks reģiona attīstībai, pamats piederības sajūtai un patiesam lepnumam par Latgali reģionālā, nacionālā un globālā līmenī, kā arī - kā sabiedrības saliedējošs, nevis šķelošs faktors.

  Foruma ietvaros notiks trīs paneļdiskusijas, kas veltītas biznesa videi, valodas daudzveidībai un kultūrai, kā reģiona attīstības dzinējspēkam un sabiedrības saliedētībai:
  1.    Latgales biznesa vide kā pamats reģiona ekonomiskajai izaugsmei un vienotai sabiedrībai
  Latgales reģions var lepoties ar dabas resursiem, kas padara šī reģiona biznesa vidi tik unikālu, tomēr visnozīmīgākais reģiona resurss ir tā cilvēki. Paša iniciatīva un aktivitāte ir būtisks faktors, vai cilvēks būs atstumts vai veiksmīgi iekļāvies gan darba tirgū, gan sabiedriskajā dzīvē, taču no valsts puses būtiski veidot labvēlīgu vidi, kurā visi sabiedrības pārstāvji var mijiedarbojoties veikt biznesa aktivitātes kopējam labumam.
  2.    Latgales reģiona valodu daudzveidība sabiedrības saliedētībai
  Latgales darba, sociālā un kultūras vide apvieno latviešu, latgaliešu, krievu un virkni citu mazākumtautību valodas, kas padara šo reģionu par multilinguālu un multikulturālu. Valodu zināšanas bagātina cilvēku, paver skatu jaunai pasaulei un jaunām iespējām, vienojot, nevis šķeļot sabiedrību. Tāpat valodu zināšanas ir būtisks faktors darba tirgū, kas var veicināt vai pretēji – bremzēt cilvēki integrēšanos darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē.
  3.    Latgales reģiona kultūra kā reģiona dzinējspēks un sabiedrības saliedētības faktors
  Viens no Latgales ilgtspējīgas attīstības dzinējspēkiem ir kultūras bagātība. Latgales reģions ir plaši zināms kā tūristu gala mērķis, kur var iepazīt unikālu kulturālo mantojumu, izbaudīt dabas takas, kulturālos un kulināros piedzīvojumus, kā arī baudīt klusumu un praktizēt garīgumu.

  Ar foruma darba kārtību var iepazīties pielikumā un pieteikties dalībai forumam var šeit.

  Forums tiek organizēts projekta “Latgale – reģions ar neatklātu potenciālu” ietvaros, ko īsteno biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” sadarbībā ar “Novaya Gazeta — Baltics”, Latvijas Reģionu televīziju Re: TV un ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu.

  Pielikumi