• Drīz uzsāksim lielo NVO aptauju

    18.05.2015. uzsāksim NVO aptauju. Tajā noskaidrosim NVO interešu aizstāvības darba pieredzi, sadarbības praksi ar citām organizācijām, valsti un pašvaldībām, kā arī sabiedrības iesaistīšanu nevalstisko organizāciju pasākumos un biedru rindās. Jau tagad acinām NVO būt atsaucīgām un aizpildīt anketu, kuru drīzumā publicēsim ziņu lapā un mājas lapā.

    Ikvienas organizācijas atbildes palīdzēs noskaidrot objektīvu ainu par NVO sektora vajadzībām, sekmēm un ikdienas izaicinājumiem. Aptauja ir daļa no pētījuma par NVO sektoru Latvijā, kurš plašākai sabiedrībai būs pieejams 2016. gada sākumā.

     

    Sabiedrības līdzdalības indekss ir izstrādāts projekta “Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” (projekta Nr. 2012.EEZ/INP/01) ietvaros.