• Eksperti izstrādā Latvijas pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu 2018

    7. decembrī Alianses birojā notika divdesmit otrā pilsoniskās sabiedrības Latvijā ilgtspējas indeksa novērtēšanas ekspertu diskusija.


    Ekspertiem, izstrādājot indeksu, bija jāanalizē septiņi rādītāji: tiesiskā vide, organizatoriskā kapacitāte, finansiālā dzīvotspēja, aizstāvība, pakalpojumu sniegšana, infrastruktūra un publiskais tēls. Diskusijā eksperti secināja, ka 2018. gadā pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu ir pasliktinājusi nodokļu politikas reforma, samazinot ziedojumu apjomus, kā arī būtiski sarežģījusi uzskaiti grāmatvedībā. Ir vērojami arī vairāki pozitīvi piemēri pilsoniskās sabiedrības interešu aizstāvībā, kā piemēram, panāktie grozījumi “Dzīvnieku aizsardzības likumā”, kurā aizliedza cirka izrādēs izmantot savvaļas dzīvniekus, kā arī panāktie grozījumi “Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā”.


    Ziņojuma sagatavošanu veica biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”, kas ir ASV Starptautiskās attīstības aģentūras (United States Agency for International Development - USAID) partneris kopš 2005. gada.


    Kā iepriekš informējām, Indekss ir metodoloģija, ar kuras palīdzību nosaka nevalstisko organizāciju darbības vides stāvokli konkrētajā valstī. Latvijas Pilsoniskā alianse atbildīga par Latvijas ziņojuma izstrādi, kuru, nu jau četrpadsmito gadu pēc kārtas, veido kopā ar saviem sabiedrotajiem pilsoniskās sabiedrības jomā.
    Ar iepriekšējo gadu indeksiem var iepazīties šeit.