• eLPA izsludina publisko iepirkumu

  Iepirkums tiek īstenots iepriekš noteiktā projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” identifikācijas Nr. 2012.EEZ/INP/01, ietvaros. Iepirkuma priekšmets: NVO mediju monitorings un analītiska ziņojuma izstrāde 2013. un 2015. gadā.


  Iepirkums tiek veikts par diviem laika posmiem 2013. gadam un 2015. gadam. Pakalpojuma kopējā summa par abiem gadiem ir 3305 LVL bez PVN. Paredzamā līguma izpildes vieta ir Latvijas Republika. Pakalpojuma sniegšanas laika periods ir: 1.posms – 4 mēneši (2013. gada jūnijs - oktobris); 2.posms – 4 mēneši (2015. gada jūnijs - oktobris). Monitoringa kopējais mērķis ir fiksēt NVO publicitāti, apkopojot informāciju par biedrībām un nodibinājumiem un ar pilsonisko sabiedrību saistītiem procesiem, kuru izmantot, analizējot kopējo NVO attīstību Latvijā.


  Nolikums, kā arī informācija par piedāvājumu un cita ar šo iepirkuma nolikumu saistītā informācija ir publiski pieejama pielikumā.


  Piedāvājumi iesniedzami līdz 2013.gada 18. jūnijam eLPA birojā, Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga, LV-1011, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu (atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 noteiktajai kārtībai) uz e-pasta adresi alianse@nvo.lv līdz plkst.17:00.


  Kontaktpersona: Rasma Pīpiķe, e-pasts: rasma@nvo.lv 67846465

  Projekts „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

  Pielikumi