• eLPA izsludina publisko iepirkumu

  Iepirkums tiek īstenots iepriekš noteiktā projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” identifikācijas Nr. 2012.EEZ/INP/01, ietvaros. Iepirkuma priekšmets: reģionālo konferenču organizēšana pētījumu datu prezentācijai.

  Paredzamā līguma izpildes vieta ir Latvijas Republika reģioni. Pakalpojuma sniegšanas laika periods ir 2 mēneši (2014. gada aprīlis, maijs (ieteicams: Zemgale - Jelgava, Latgale – Preiļi, Vidzeme – Valmiera, Kurzeme – Saldus), iepriekš savlaicīgi vienojoties par nepieciešamību veikt izmaiņas pakalpojuma norises sniegšanas vietā).

  Pretendents nodrošina konferences norises telpas, kafijas pauzes pakalpojumu saņemšanu, veic dalībnieku pieteikšanās koordinēšanu un reģistrāciju, publicitāti vietējā mērogā, nodrošinot, ka katrā konferences norises vietā klātienē piedalās 50 – 60 dalībnieku.

  Piedāvājumi iesniedzami līdz 2014.gada 24. martam eLPA birojā, Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga, LV-1011, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu (atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28. jūnija noteikumos Nr.473 noteiktajai kārtībai) uz e-pasta adresi alianse@nvo.lv. Personīgi un elektroniski piedāvājumus var iesniegt Pasūtītāja norādītajā darba laikā no 9:00 līdz plkst.17:00.

  Ar ieprikuma nolikumu var iepazīties pielikumā.

  Pielikumi