• eLPA turpina pētīt NVO sektoru

    2015. gadā eLPA turpina iesākto darbu, nodrošinot Latvijas NVO sektora izpēti un monitoringu. Gada nogalē biedriem un visiem, kas interesējas par organizētu pilsonisko sabiedrību, bija iespēja iepazīties ar apjomīgu pētījumu par NVO sektoru - “Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013.” Šogad tiks veikts analogs pētījums par 2014. - 2015. gadu. Pētījuma rezultāti plašākais sabiedrībai būs pieejami 2016. gadā.
    eLPA turpina darbu pie efektīvas NVO sektora monitoringa sistēmas izveides. 2015. gads būs nozīmīgs, jo tiks iegūti dati par sabiedrības līdzdalību pilsoniskajās aktiviātēs. Tas būs individuālās pilsoniskās līdzdalības mērījums, kas tiks veikts ar īpaši izstrādātu elektroniskas aptaujas palīdzību. Katra iedzīvotāja indivudālā iesaiste sabiedrības procesos tiks novērtēta ar līdzdalības indeksu.

    Aktivitāte ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā aktivitāte un tas tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.