• eLPA uzstājas Kauņā

    26.02.2015. Evija Caune, eLPA pētniece, izgaismojot pilsoniskās līdzdalības nozīmi kopienu attīstībai, ziņoja par sabiedrības līdzdalības indeksu Kolpingo koledžas (Kolpingo Kolegija) organizētajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Kauņā.

     

    Sabiedrības līdzdalības indekss ir izstrādāts projekta “Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” (projekta Nr. 2012.EEZ/INP/01) ietvaros.