Latvijas pilsoniskā aliance
  • Finansējuma nodošanas “starpniecības” ierobežojumi

    Pēc nodokļu politikas reformas tika veikti grozījumi ne tikai Uzņēmumu ienākuma likumā, bet arī Ministru kabineta noteikumos “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” un šobrīd regulējums nosaka, ka turpmāk sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) varēs piešķirt finansējumu tikai citai SLO, turklāt tādām SLO, kas darbojas tajās pašās jomās, kas pieteiktas SLO reģistrā un nostiprinātas statūtos. Šādi grozījumi ir radījuši satraukumu un neizpratni nevalstiskajā sektorā – vai tas negatīvi neietekmēs SLO darbību, neierobežos fondu darbību un filantropijas attīstību Latvijā kopumā. Finanšu ministrija skaidroja, ka šāds starpniecības ierobežojums attieksies uz gadījumiem, kad tiks slēgts trīspusējs līgums, kurā skaidri būs noteikts, ka uzņēmums piešķir finansējumu SLO ar nosacījumu, ka finanšu līdzekļi turpmāk tiek nodoti konkrētai organizācijai, tas ir, SLO pilda tikai starpnieka funkciju. Savukārt, ja SLO pati lemj, kam nodot finansējumu, šāds ierobežojums netiks piemērots. Tā kā nevalstiskajam sektoram ir negatīva pieredze ar dažādu normatīvo aktu interpretāciju atšķirīgās institūcijās un starp ierēdņiem, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un Ascendum valdes priekšsēdētāja aicināja Valsts ieņēmumu dienestu izstrādāt oficiālu metodisko materiālu, kurā nostiprina, uz ko attieksies jaunā tiesību norma un skaidro, kā NVO rīkoties starpniecības gadījumos (kādi dokumenti jānoformē, kā organizēt lēmumu pieņemšanas procesu, lai netiktu uzskatītas par “čaulas” NVO utt). Valsts ieņēmumu dienests apņēmās šādu materiālu izstrādāt sešu mēnešu laikā. Tomēr, pārrunājot pēc sanāksmes šādu noteikumu interpretāciju ar NVO, secināms, ka jaunais regulējums negatīvi ietekmēs kopienu fondus, kuri piesaista finansējumu konkrētām organizācijām jeb FM izpratnē nodarboties ar starpniecību.