• Forums „Bērnu drošība internetā”

    Ir noticis Bērnu un ģimenes lietu ministrijas organizētais forums „Bērnu drošība internetā". Pēc foruma galvenie secinājumi, lai veicinātu bērnu drošību, ir vecāku un bērnu izglītošana, operatīva un efektīva ziņošana par pretlikumīgām darbībām interneta vidē, kā arī nepieciešamība problēmjautājumus risināt kopīgi visām atbildīgajām institūcijām. Paredzams, ka turpmāk šādas tikšanās notiks regulāri, tostarp arī forumu ietvaros organizējot speciālistu diskusijas par konkrētām iniciatīvām, kas veicamas tuvākajā laikā bērnu drošības internetā veicināšanai.